Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Clubshop
Speedsoccer
Informatie
Leden Informatie

Bekijk onderstaande pagina's om je aan te melden, af te melden of wijzigingen door te geven:

Aanmeldformulier

Afmeldformulier

Mutatieformulier

Lid worden van DVC '26
Lees eerst de onderstaande informatie.  Dan weet je alles over de aanmelding, proefperiode en de kosten.

KNVB spelerspas
Vanaf seizoen 2017-2018 start de KNVB met digitale spelerspassen en hoeft er geen pasfoto meer te worden ingeleverd. Een digitale foto volstaat dan.
 
Een keertje meetrainen?
We moeten je helaas teleur stellen. Dat mag niet zomaar omdat je dan niet verzekerd bent.
De verzekering van de KNVB is namelijk alleen voor leden.
Als je wilt weten of voetbal iets voor je is, volg dan onderstaande aanmeldprocedure.
Dat is niet gratis, maar vind je het voetballen bij DVC ´26 toch niet zo leuk,
dan krijg je, bij een afmelding binnen 8 weken, het inschrijfgeld en de contributie weer terug. 

Bij DVC ´26 leer je voetballen
Je kunt al met 4 jaar bij de mini´s van DVC ’26 starten. De mini’s trainen een keer in de week op een speelse wijze.
Ben je 5 of 6 jaar dan kom je in de Champions League. Één keer per week trainen en op zaterdagochtend onderlinge wedstrijdjes in de DVC´26 Champions Leaque voetballen.
Als je 7 of 8 jaar bent kom je bij de F pupillen. De meeste F pupillen teams trainen 2x per week en zij spelen op zaterdagochtend thuis- en uitwedstrijden in de KNVB-competitie op een half speelveld met kleine doeltjes en alleen de basis spelregels. Individuele ontwikkeling staat hier voorop.
Vanaf de E-pupillen (9 en 10 jaar) wordt er gewerkt naar een teamindeling waarbij de speler kennis maakt met de verschillende posities in het veld
Vanaf 11 jaar spelen de D-pupillen op een heel veld en geldt ook de buitenspelregel.
De junioren beginnen bij 13 jaar.
Voor de selectieteams neemt de prestatie nu een belangrijke plaats in naast het plezier in het voetbal. Voor de lagere recreatieve teams staat het plezier in het voetbal voorop.
Het willen winnen is natuurlijk wel belangrijk, maar komt niet op de 1e plaats.
(de genoemde leeftijden gelden op 1 januari van
 
Hulp van de ouders is onmisbaar
DVC ’26 is geen crèche waar je de kinderen op zaterdagmorgen kunt achterlaten en aan het eind van de dag weer kunt ophalen. Van de ouders wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk actief meehelpen.
De ouders verzorgen het vervoer bij uitwedstrijden, ze wassen de shirtjes van het team en zijn natuurlijk enthousiaste maar vooral beschaafde supporters van het team van hun zoon of dochter.
Een aantal ouders doet daarnaast gelukkig nog iets extra’s en is zelf trainer, leider, scheidsrechter of zelfs sponsor geworden. Je kunt op het inschrijfformulier aangeven op welke manier je de club/leden wilt ondersteunen.
 
Kader
DVC’26 wil alle kaderfuncties binnen de vereniging invullen vanuit de leden. Dit betekent dat men lid dient te worden van DVC’26 als men leider of trainer wil worden van een team.
De kaderleden zijn vervolgens onder te verdelen in 2 categorieën:
 • kaderleden die tevens actief trainen/voetballen bij DVC'26
 • kaderleden die alleen een vrijwilligerfunctie vervullen
Indien men naast de kaderfunctie zelf ook actief gebruik maakt van de faciliteiten bij DVC'26, zoals het apart trainen met een groep en/of wedstrijden spelen in teamverband, dan dient men de van toepassing zijnde contributie te betalen. Omdat men echter tevens een kaderrol/vrijwilligersrol vervult kan men aanspraak maken op een korting op deze contributie. De korting is gelijk aan de contributie die Niet Spelende Leden (NSL) betalen.
Kaderleden die dus alleen de kaderrol/vrijwilligersfunctie vervullen kunnen door deze korting kostenloos lid zijn van de vereniging.

Omdat een voetbalvereniging mede afhankelijk is van contributieinkomsten en er ook diverse kaderleden zijn die van deze korting afzien, laten we de keuze vrij of men als kaderlid van de kortingsregeling gebruik wenst te maken; op deze manier heeft ook ieder kaderlid de mogelijkheid om financieel aan de ontwikkelingen in de club bij te kunnen blijven dragen. Kaderleden met vergoeding kunnen geen aanspraak maken op de algemene korting ter hoogte van een Niet-Spelend Lid

Als men de kaderfunctie niet meer vervult vervalt het recht op de korting en dient men een keuze te maken:
 1. in overleg met vrijwilligerscommissie (en evt bestuur) een andere vrijwilligersrol/kaderfunctie gaan invullen 
 2. lid blijven als niet spelend lid; de contributie voor NSL is van toepassing
 3. beëindigen van het lidmaatschap
Wat voor sportspullen moet je allemaal kopen?
Als je alleen traint en nog geen competitie speelt is een paar voetbalschoenen en scheenbeschermers voldoende.
Speel je ook competitie, dan zorgt DVC ’26 voor de shirtjes.
De voetbalbroek, sokken en scheenbeschermers moet je zelf kopen.
Miv seizoen 2015/2016 gaat DVC'26 over naar Errea als keldinglijn.
Nieuwe leden kunnen via de clubshop sokken, broek en eventueel trainingskelding bestellen. de trainingskleding is niet verplicht, men mag ook in eigen trainingskleding trainen. Voor nadere info mbt de clubshop kan men mailen naar kledingsponsors@dvc26.nl

Spelregelbewijs
Als men de leeftijd van 2e jaars B junior bereikt dient elke speler het spelregelbewijs te behalen, zoals vastgelegd door de KNVB. Deze theoretische toets wordt bij DVC’26 aangevuld met praktijk: het fluiten van minimaal twee wedstrijden bij de pupillen.
Door de praktijk met de theorie te combineren krijgt de speler de belangrijke ervaring hoe het is om op deze wijze met de spelregels om te gaan. Uiteraard wordt elke speler bij dit ervaringsproces ondersteunt vanuit DVC’26.

Aanmelden, hoe doe je dat?
Aanmelden als lid van DVC’26 kan op ieder moment via aanmelding op de website.
 
Om als lid van DVC’26 ook te kunnen en mogen trainen en voetballen zal eerst bepaald moeten worden of er plaats is in één van de teams van jouw leeftijdscategorie.
Het kan dus bij aanmelding tijdens een lopend seizoen voorkomen dat men niet direct in een team ingedeeld kan worden.
Wel proberen we spelers zo snel mogelijk met trainen te laten beginnen. Wij adviseren om je in ieder geval voor 15 mei, dan wel 15 oktober van het kalenderjaar aan te melden, zodat je vanaf de eerstvolgende seizoenhelft (1 augustus en 1 januari) in een elftal ingedeeld kunt worden en daaraan voorafgaand ook al wat getraind kunt hebben
 
Om aan te melden volg je de volgende stappen:

Vul het digitale aanmeldformulier in en de jeugdafdeling/coordinator neemt contact op met je. Vragen kan via coordinatoren (contactgegevens coordinatoren) of jeugdzaken. Met de coördinator overleg je op welk moment je het beste lid kunt worden, afhankelijk of er plaats is en of dit volgens de regels van de KNVB ook mogelijk is.
Nieuwe leden (niet komend van een andere vereniging) kunnen lid worden door het digitale inschrijfformulier op de DVC site volledig in te vullen.
Als je al bij een andere club voetbalt of de afgelopen 5 jaar gevoetbald hebt is het, in geval van een tussentijdse overschrijving in een lopend seizoen, niet altijd direct mogelijk om bij DVC’26 te gaan voetballen:

a.) Speel je bij je huidige vereniging in de A categorie (A- tm C-junioren in de  1e klasse of hoger, D-pupillen hoofdklasse en hoger) dan moet je voor 15 juni overgeschreven zijn naar DVC’26 en kun je alleen met toestemming van de KNVB gedurende het seizoen van vereniging wisselen.

b.) Speel je bij je huidige vereniging in de B categorie (alle klassen m.u.v. de klassen genoemd onder a) dan mag je tot 1 maart overschrijven naar DVC’26.
Vooruitlopend op een overgang naar DVC’26 is meetrainen bij DVC’26 in overleg mogelijk onder de voorwaarden dat er ruimte is binnen de beoogde trainingsgroep EN dat de huidige club hiervoor toestemming geeft. 
Van deze toestemming dien je een schriftelijk bewijs van je huidige vereniging te overleggen aan de coördinator.

Overschrijven van een andere vereniging NAAR DVC'26:
Je meldt jezelf als lid aan bij DVC'26 via het digitale aanmeldformulier onder [ DVC26 - Lidmaatschap ] 
Bij de aanmelding vermeld je de relatiecode, dit is je KNVB nr en staat ook op de spelerspas)
Indien nodig, vraagt DVC'26 je na je aanmelding om aanvullende gegevens
Door aanmelding wordt het overschrijvingverzoek digitaal in gang gezet 
De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving (tenzij er bezwaren van hun zijde zijn)
de overschrijving voor het nieuwe seizoen is afgerond

LET OP: MELD JE OP TIJD ALS DVC26 LID AAN ZODAT DE OVERSCHRIJVING TIJDIG AFGEROND KAN WORDEN 

Van DVC'26 naar een andere vereniging:
Indien je van DVC'26 naar een andere vereniging gaat dan het verzoek dit zsm via mutatie/afmelding lidmaatschap door te geven aan de ledenadministratie. LET OP niet afgemelde spelers betalen ook na 1 juli contributie.
Verder vindt de digitale overschrijving naar de nieuwe vereniging plaats door de nieuwe vereniging als aan alle nog openstaande financiële verplichtingen (bijv boetes of openstaande contributie) bij DVC'26 is voldaan.

Zodra je lid bent van DVC’26, proberen we je zo snel mogelijk mee te laten trainen en indien mogelijk in te delen. 
 
Opzegging
In geval van opzegging van het lidmaatschap wordt het lidmaatschap standaard beëindigd met ingang van het eerstvolgende kwartaal. Opozegging dient via het afmeldformulier (zie hierboven) plaats te vinden zodat de gegevens direct correct verwerkt worden in de ledenadministratie;
afmelding via een mail en/of mondeling via de leider/trainer wordt niet automatisch correct verwerkt en wordt dan ook niet als een afmelding geregistreerd.
 
Contributie
De contributie wordt jaarlijks op 1 jan aangepast met het prijsindexcijfer. Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk via automatische incasso. Hiervoor geeft u toestemming als u lid van DVC '26 wordt.
De contributie wordt standaard per kwartaal geïnd en de hoogte ervan is afhankelijk van je  leeftijd op 1 januari. Jaarlijks wordt in de ALV van Oktober de contributie voor het opvolgende jaar vastgesteld; dit gaat dan per 1 januari in. 

De leeftijd op 1 januari bepaalt de indeling in een leeftijdscategorie van het seizoen en daarmee de hoogte van de contributie.

tot 6 jaar Mini (Onder 6) + Champions Leaque (Onder 7)
  6+        F (Onder 9)
  8+        E (Onder 11)
10+        D (Onder 13)
12+        C (Onder 15)
14+        B (Onder 17)
16+        A (Onder 19)
18+        Senioren

Het elftal waarin de speler voetbalt is niet van belang voor de hoogte van de contributie.

Inschrijfgeld is voor de jeugd € 12,50 en bij de senioren € 17,50.

NB: indien hogere bedragen worden geïnd dan heeft dit te maken met de kosten van gele of rode kaarten. De kosten hiervan worden namelijk doorberekend aan de leden.

De contributie per kwartaal bedraagt per categorie, zoals vermeld in onderstaande tabel:


Indien men zich lopende het seizoen aanmeldt en er nog geen indeling in een team mogelijk is, kan men uitsluitend meetrainen en geldt een aangepast tarief.
Meer informatie hierover via secretaris@dvc26.nl
Uiteraard proberen we aanmeldingen zsm in te delen in een eigen team.

 
 
Hoofdsponsor
Co Sponsoren
Shirt Sponsoren
Familie-lotto
Het zesde en daarmee winnende getal van zaterdag 11 augustus 2018 is nummer:
36
 De winnaars zijn:
 • P. Heinst
 • J. van Zimmeren
 • Fr. Reesing
Van harte gefeliciteerd!

Ook meespelen in de familie-lotto?
 • inleg €1 per week met wekelijks kans op €25
 • De opbrengst komt ten goede aan de DVC26 jeugd
 • Info via ingrid.ruud@live.nl