Algemene Ledenvergadering

Datum: Maandag 21 oktober 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Clubgebouw DVC’26

Geachte DVC’26-leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het clubgebouw op bovengenoemde datum.

Agenda

 1. Opening/jaarverslag
 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van:
  • 24 oktober 2018
 3. Gedragscommissie
  • Uitleg wat de functie is van de Gedragscommissie
 4. Verslag Kascommissie boekjaar 2018/2019
 5. Benoeming lid/leden Kascommissie
  • Aftredend en niet herkiesbaar Robbin Kraaijvanger (2016)
  • Zittende leden: Robbin Kraaijvanger (2016), Bas Kroesen (2017) Tom Hendriks (2018)
  • Nieuw te benoemen/Voorstel vanuit Kascommissie
 6. Verslag boekjaar 2018/2019 en vaststelling begroting boekjaar 2019/2020
 7. Voorstel tot contributieverhoging ingaande 1 januari 2020
 8. Huldiging van jubilarissen
 9. Aandacht voor Vrijwilligers DVC’26 (Nevelhorsttoernooi)
 10. Pauze
 11. Toekomst en perspectief DVC’26 en Sportpark Nevelhorst (Project 2026)
 12. Bestuursverkiezing 1
  • Vacature Voorzitter, aftredend Bas Strijbosch
  • Het bestuur draagt Marco Swenne voor als Voorzitter
 13. Voordracht Lid van Verdienste
 14. Rondvraag
 15. Sluiting door de voorzitter

Indien men verhinderd is vernemen we dat graag via secretaris@dvc26.nl

1 kandidaten voor bestuur kunnen tot 48 uur voor vergadering worden aangemeld bij secretaris@dvc26.nl, minimaal drie leden dienen de kandidaatstelling te steunen.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta