Het Algemeen Bestuur van DVC’26 bestaat uit 5 leden. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur (DB). Tezamen met het bestuurslid Accommodatie en bestuurslid Voetbaltechnische Zaken vormen zijn het Algemeen Bestuur (AB).

Voorzitter: Marco Swenne, tel. 06-26246934, e-mail voorzitter@dvc26.nl

Penningmeester: Willy Elshof, tel. 0316-226219, e-mail penningmeester@dvc26.nl

Secretaris: Ilona Willlemsen, tel. 06-20427199 (na 17.00 uur), e-mail secretaris@dvc26.nl

Accommodatie: Sander Scheerder, e-mail accommodatie@dvc26.nl

Technische Zaken: Bjorn Aaldering, e-mail technischezaken@dvc26.nl