Het Algemeen Bestuur van DVC’26 bestaat uit 5 leden. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur (DB). Tezamen met het bestuurslid Jeugdzaken en bestuurslid Voetbaltechnische Zaken vormen zijn het Algemeen Bestuur (AB).

Momenteel worden de taken jeugdzaken en technische zaken binnen het DB ingevuld.

Voorzitter: Bas Strijbosch. tel. 06-50890561, e-mail voorzitter@dvc26.nl

Penningmeester: Willy Elshof, tel. 0316-226219, e-mail penningmeester@dvc26.nl

Secretaris: Ilona Willlemsen, tel. 06-20427199 (na 17.00 uur), e-mail secretaris@dvc26.nl