Het Algemeen Bestuur van DVC’26 bestaat uit 5 leden. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur (DB). Tezamen met het bestuurslid Jeugdzaken en bestuurslid Voetbaltechnische Zaken vormen zijn het Algemeen Bestuur (AB).

Momenteel worden de taken jeugdzaken en technische zaken tijdelijk binnen DB ingevuld. Er wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van de taken binnen het bestuur waarna de vacatures ook z.s.m. worden ingevuld.

Voorzitter: Bas Strijbosch. tel. 06-50890561, e-mail voorzitter@dvc26.nl

Penningmeester: Willy Elshof, tel. 0316-226219, e-mail penningmeester@dvc26.nl

Secretaris: Gerry Schuurman, tel. 06-55743938, e-mail secretaris@dvc26.nl