DVC’26 streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt DVC’26 echter niet, noch kan DVC’26 hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan DVC’26 zijn verstrekt.

DVC’26 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij DVC’26 of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DVC’26 .

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:

DVC’26
Sportpark de Nevelhorst
Vincwijcweg 12
6941 RG Didam
info@dvc26.nl.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta