Voor ons H-team is DVC’26 op zoek naar een voetbaltrainer/begeleider. Het H-team is een team voor kinderen met een gedragsbeperking (bv. ASS/ADHD). De kinderen in dit team hebben meer sturing, aandacht en begeleiding nodig en er wordt dus ook getraind volgens een vaste structuur. Het hoofddoel is voetballen met plezier!

We zijn op zoek naar trainer/begeleider met o.a. navolgende eigenschappen/bekwaamheden:

  • Voetbalachtergrond. Het kunnen aanbieden en kennis hebben van (basis)trainingsoefeningen; waar mogelijk ook samen met DVC’26 verder te ontwikkelen.
  • Affiniteit met kinderen met een gedragsbeperking.
  • Uitstralen van zelfvertrouwen en rust.
  • Beschikbaarheid op de zaterdagochtend aangezien het H-team op deze ochtend van 09.00 tot 10.00 uur traint.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met info@dvc26.nl o.v.v. Vacature trainer H-team.

Om een kaderrol bij DVC’26 te kunnen vervullen dient men lid te zijn/worden van de vereniging. DVC’26 biedt de mogelijkheid om kosteloos lid te zijn als men een kaderrol vervult. Bij het invullen van een kaderrol wordt tevens een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), functieaspect 08*, gevraagd. Na aanmelden als lid van DVC’26 kan men via DVC’26 kosteloos een VOG aanvragen. Informatie hierover via info@dvc26.nl

* personen: het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta