Het doel van de gedragscommissie van DVC’26 is het uitbannen van asociaal en onfatsoenlijk gedrag. Daartoe is een ‘Reglement Gedrag’ vastgesteld.

Reglement Gedrag

Het bestuur wil paal en en perk stellen aan asociaal / onfatsoenlijk voetbalgedrag binnen onze vereniging. Dat is niet alleen omdat asociaal gedrag niet hoort, maar dat is ook omdat zich steeds meer ploeggenoten, tegenstanders en scheidsrechters ergeren aan afwijkend gedrag. Bovendien wordt het steeds moeilijker om kader te vinden die de elftallen willen begeleiden en scheidsrechters die een wedstrijd willen fluiten.

Wat is asociaal / onfatsoenlijk gedrag? Dat gedrag vindt vaak plaats in het veld tijdens de wedstrijd, maar dat hoeft niet. Ook buiten het veld zien we bijvoorbeeld een toenemend aantal vernielingen aan onze accommodatie. Bovendien maken ’toeschouwers’ zich vaak schuldig aan (verbaal) geweld. Dat pikken we bij DVC’26 niet langer. Zowel bij individueel asociaal gedrag als bij asociaal gedrag in teamverband gaan we maatregelen nemen.

Wat gaan we er tegen doen? In de algemene ledenvergadering van oktober 2012 is een ‘Reglement Gedrag’ vastgesteld. Daarin staat hoe we asociaal gedrag gaan aanpakken. In grote lijnen komt het erop neer dat afwijkend gedrag gemeld wordt bij het wedstrijdsecretariaat. Dat kan gebeuren door een scheidsrechter, maar ook door een leider / trainer, een bestuurslid of een ander lid van de vereniging. De wedstrijdsecretaris meldt dit bij een Gedragscommissie die hiervoor in het leven is geroepen. Deze commissie adviseert het bestuur over de op te leggen straf, nadat de overtreder de kans heeft gehad zijn of haar zegje te doen. Het bestuur legt daarna de straf op.

Wat zijn de straffen?

In het Reglement is opgenomen dat gele en rode kaarten bij thuiswedstrijden altijd worden doorgegeven aan de KNVB. Dat besluit had het bestuur al eerder genomen, maar dat wordt nu nogmaals bevestigd. Hieraan wordt vanaf nu streng de hand gehouden. Bij uitwedstrijden is dat lastiger, omdat het daar de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter / vereniging is om kaarten door te geven. Toch hebben we daarvoor de volgende maatregelen genomen: Leiders zijn verplicht rode kaarten van uitwedstrijden te melden bij het wedstrijdsecretariaat als deze niet worden doorgegeven aan de KNVB.

In het Reglement zijn de straffen opgenomen voor de verschillende overtredingen. Zo kost het zwaar beledigen van een tegenstander bijvoorbeeld twee wedstrijden schorsing. Het zwaar beledigen van een scheidsrechter kost vijf wedstrijden schorsing.

Als een overtreding niet is opgenomen in het Reglement, adviseert de Gedragscommissie aan het bestuur, dat de straf daarna oplegt. Maar ook asociaal gedrag buiten het veld wordt aangepakt. Dat kan het geval zijn bij vernielingen aan onze accommodatie of bij (verbaal) geweld langs de lijn. Ik dat geval zal ook niet worden geschroomd om individueel of zelfs in teamverband straffen op te leggen.

Wat willen we bereiken?

Het opleggen van straffen is het laatste middel om ons doel te bereiken. Dat doel is: een vereniging waarin iedereen zich normaal gedraagt, zoals dat ook in de samenleving hoort. We vinden het dus helemaal niet prettig om straffen op te leggen, maar zien op dit moment geen andere mogelijkheid om asociaal gedrag terug te dringen. Wij hopen dat we zo weinig mogelijk straffen hoeven op te leggen en vertrouwen op het gezonde verstand van onze leden. Hopelijk kunnen we op jullie rekenen.

Het bestuur

Documentatie Gedragscommissie

Alle documentatie van de Gedragscommissie van DVC’26 vind je op deze webpagina.