Het verwoorden van de geschiedenis van onze club op de nieuwe website is niet eenvoudig. Er is zoveel materiaal voorhanden dat daarvan met gemak een leuk boek kan worden geschreven. Dat is ook nog steeds mijn wens en de pioniers van de club verdienen het dat de historie voor het nageslacht op verantwoorde wijze in een boekwerk wordt vastgelegd.

Voor deze internetversie moest dan ook een forse selectie uit het vele beschikbare materiaal worden gemaakt. Het is een beschrijving in grote lijnen en het heeft geenszins de pretentie volledig te zijn. Wel is getracht middels enkele oude foto’s een sfeerbeeld op te roepen van de tijd waarin het verhaal zich afspeelt.

Veel kijk en leesplezier.
Theo te Wil

De clubhistorie is onderverdeeld in vijf periodes. Door te klikken op een van de periodes krijg je een sfeervol beeld van de geschiedenis van die tijd met de nodige authentieke foto’s.

De inhoud van de clubhistorie:
1. Het eerste begin
2. De oprichting en de periode tot 1930
3. De periode 1930 tot aan de Tweede Wereldoorlog
4. De periode 1940 tot het vertrek naar ‘De Nevelhorst’ in 1966
5. De periode op sportpark ‘De Nevelhorst’ vanaf 1966

Bronvermelding:
– Weekbladen De Lijmers/De Liemers (1922-1981)
– Jubileumuitgave 25 jarig bestaan DVC’26 (1951)
– Jubileumuitgave 40 jarig bestaan DVC’26 (1966)
– Jubileumuitgave 50 jarig bestaan DVC’26 (1976)
– Jubileumuitgave 60 jarig bestaan DVC’26 (1986)
– Jubileumkrant 75 jarig bestaan DVC’26 (2001)
– Clubbladen DVC.’26 (periode 1970 – 2001)
– Nieuw Archief Didam (N.A.D.), bevolkingsregisters
– Wille, Henk; Een eeuw voetbal in Achterhoek en Liemers (D’chem, 2001)

Archief DVC’26, waaronder:
– Notulen oprichtingsvergadering 21-10-1926
– Notulen bestuursvergadering 25-10-1926
– Notulen eerste ledenvergadering 31-10-1926
– Notulen ledenvergadering 01.11.1931
– Even J.F.; schriftelijke aantekeningen 1919-1953