Op deze webpagina vind je meer informatie over het lidmaatschap van DVC’26. Gebruik onderstaande pagina’s om je aan- of af te melden bij DVC’26 of om een wijziging door te geven.

Lid worden van DVC’26

Lees eerst de onderstaande informatie.  Dan weet je alles over de aanmelding, proefperiode en de kosten.

KNVB Spelerspas

Vanaf seizoen 2017-2018 start de KNVB met digitale spelerspassen en hoeft er geen pasfoto meer te worden ingeleverd. Een digitale foto volstaat dan.

Een keertje meetrainen?

We moeten je helaas teleur stellen. Dat mag niet zomaar omdat je dan niet verzekerd bent. De verzekering van de KNVB is namelijk alleen voor leden. Als je wilt weten of voetbal iets voor je is, volg dan onderstaande aanmeldprocedure. Dat is niet gratis, maar vind je het voetballen bij DVC’26 toch niet zo leuk, dan krijg je, bij een afmelding binnen 8 weken, het inschrijfgeld en de contributie weer terug.

Bij DVC’26 leer je voetballen

Je kunt bij DVC’26 al met drie jaar beginnen met Ukkiesvoetbal/Vitobal. Je maakt dan op zaterdagochtend spelenderwijs kennis met voetbal. Info over Vitobal te vinden via deze link.

Vanaf 6 jaar kom je bij de mini’s/JO7. Die trainen twee keer in de week; 1x doordeweeks (maandag of woensdag) en op zaterdagochtend. Als je 7, 8 of 9 jaar bent, kom je bij de JO8/JO9/JO10. Deze teams trainen meestal twee keer per week en zij spelen op zaterdagochtend thuis- en uitwedstrijden in de KNVB-competitie op een kwart speelveld, spelvorm 6×6 met pupillendoeltjes en alleen de basis spelregels. Individuele ontwikkeling staat hier voorop.

Weer een leeftijdscategorie later kom je bij de JO11. Die spelen 8×8 op een half veld, waarbij de speler kennis maakt met de verschillende posities in het veld.
Vanaf de JO13 spelen ze op een heel veld en geldt ook de buitenspelregel. De junioren (vanaf JO15) beginnen bij 13 jaar. Voor de selectieteams neemt de prestatie nu een belangrijke plaats in naast het plezier in het voetbal. Voor de lagere, recreatieve teams staat het plezier in het voetbal voorop. Het willen winnen is natuurlijk wel belangrijk, maar komt niet op de eerste plaats.

Hulp van de ouders is onmisbaar

DVC ’26 is geen crèche waar je de kinderen op zaterdagmorgen kunt achterlaten en aan het eind van de dag weer kunt ophalen. Van de ouders wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk actief meehelpen. De ouders verzorgen het vervoer bij uitwedstrijden, ze wassen de shirtjes van het team en zijn natuurlijk enthousiaste maar vooral beschaafde supporters van het team van hun zoon of dochter. Een aantal ouders doet daarnaast gelukkig nog iets extra’s en is zelf trainer, leider, scheidsrechter of zelfs sponsor geworden. Je kunt op het inschrijfformulier aangeven op welke manier je de club/leden wilt ondersteunen.

Kader

DVC’26 wil alle kaderfuncties binnen de vereniging invullen vanuit de leden. Dit betekent dat men lid dient te worden van DVC’26 als men leider of trainer wil worden van een team. De kaderleden zijn vervolgens onder te verdelen in twee categorieën:

  • kaderleden die tevens actief trainen/voetballen bij DVC’26
  • kaderleden die alleen een vrijwilligerfunctie vervullen

Indien men naast de kaderfunctie zelf ook actief gebruik maakt van de faciliteiten bij DVC’26, zoals het apart trainen met een groep en/of wedstrijden spelen in teamverband, dan dient men de van toepassing zijnde contributie te betalen. Omdat men echter tevens een kaderrol/vrijwilligersrol vervult kan men aanspraak maken op een korting op deze contributie. De korting is gelijk aan de contributie die Niet Spelende Leden (NSL) betalen. Kaderleden die dus alleen de kaderrol/vrijwilligersfunctie vervullen kunnen door deze korting kosteloos lid zijn van de vereniging.

Omdat een voetbalvereniging mede afhankelijk is van contributieinkomsten en er ook diverse kaderleden zijn die van deze korting afzien, laten we de keuze vrij of men als kaderlid van de kortingsregeling gebruik wenst te maken; op deze manier heeft ook ieder kaderlid de mogelijkheid om financieel aan de ontwikkelingen in de club bij te kunnen blijven dragen. Kaderleden met vergoeding kunnen geen aanspraak maken op de algemene korting ter hoogte van een Niet-Spelend Lid.

Als men de kaderfunctie niet meer vervult vervalt het recht op de korting en dient men een keuze te maken:

  1. in overleg met vrijwilligerscommissie (en evt bestuur) een andere vrijwilligersrol/kaderfunctie gaan invullen
  2. lid blijven als niet spelend lid; de contributie voor NSL is van toepassing
  3. beëindigen van het lidmaatschap

 

Wat voor sportspullen moet je allemaal kopen?

Als je alleen traint en nog geen competitie speelt is een paar voetbalschoenen en scheenbeschermers voldoende. Speel je ook competitie, dan zorgt DVC ’26 voor de shirtjes. De voetbalbroek, sokken en scheenbeschermers moet je zelf kopen. M.i.v. seizoen 2015/2016 is DVC’26 over gegaan naar Errea als keldinglijn. Nieuwe leden kunnen via de clubshop sokken, broek en eventueel trainingskleding bestellen. De trainingskleding is niet verplicht, men mag ook in eigen trainingskleding trainen. Voor nadere info mbt de clubshop kan men mailen naar kledingsponsors@dvc26.nl.

Spelregelbewijs

Als men de leeftijd van JO17/MO17 bereikt dient elke speler het spelregelbewijs te behalen, zoals vastgelegd door de KNVB. Deze theoretische toets wordt bij DVC’26 aangevuld met praktijk: het fluiten van minimaal twee wedstrijden bij de pupillen. Door de praktijk met de theorie te combineren krijgt de speler de belangrijke ervaring hoe het is om op deze wijze met de spelregels om te gaan. Uiteraard wordt elke speler bij dit ervaringsproces ondersteunt vanuit DVC’26.

Aanmelden, hoe doe je dat?

Aanmelden als lid van DVC’26 kan op ieder moment via aanmelding op de website.

Om als lid van DVC’26 ook te kunnen en mogen trainen en voetballen zal eerst bepaald moeten worden of er plaats is in één van de teams van jouw leeftijdscategorie. Het kan dus bij aanmelding tijdens een lopend seizoen voorkomen dat men niet direct in een team ingedeeld kan worden. Wel proberen we spelers zo snel mogelijk met trainen te laten beginnen. Wij adviseren om je in ieder geval voor 15 mei, dan wel 15 oktober van het kalenderjaar aan te melden, zodat je vanaf de eerstvolgende seizoenhelft (1 augustus en 1 januari) in een elftal ingedeeld kunt worden en daaraan voorafgaand ook al wat getraind kunt hebben

Om aan te melden volg je de volgende stappen:

Vul het digitale aanmeldformulier in en de jeugdafdeling/coördinator neemt contact op met je. Vragen kan via coördinatoren (contactgegevens coördinatoren) of Jeugdzaken. Met de coördinator overleg je op welk moment je het beste lid kunt worden, afhankelijk of er plaats is en of dit volgens de regels van de KNVB ook mogelijk is. Nieuwe leden (niet komend van een andere vereniging) kunnen lid worden door het digitale inschrijfformulier op de DVC site volledig in te vullen. Als je al bij een andere club voetbalt of de afgelopen 5 jaar gevoetbald hebt is het, in geval van een tussentijdse overschrijving in een lopend seizoen, niet altijd direct mogelijk om bij DVC’26 te gaan voetballen:

  1. Speel je bij je huidige vereniging in de A categorie (JO19/MO10 tm JO14 in de  1e klasse of hoger, JO12/MO13 hoofdklasse en hoger) dan moet je voor 15 juni overgeschreven zijn naar DVC’26 en kun je alleen met toestemming van de KNVB gedurende het seizoen van vereniging wisselen.
  2. Speel je bij je huidige vereniging in de B categorie (alle klassen m.u.v. de klassen genoemd onder a) dan mag je tot 1 maart overschrijven naar DVC’26. Vooruitlopend op een overgang naar DVC’26 is meetrainen bij DVC’26 in overleg mogelijk onder de voorwaarden dat er ruimte is binnen de beoogde trainingsgroep EN dat de huidige club hiervoor toestemming geeft. Van deze toestemming dien je een schriftelijk bewijs van je huidige vereniging te overleggen aan de coördinator.
clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta

Meer weten over DVC'26?

Heb je vragen of wil je meer weten over DVC’26, vul dan dit formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Contact