De afgelopen maanden zijn er aantal voorvallen geweest op ons Sportpark. Als DVC’26 streven wij ernaar om ons sportpark zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen.

Indien de poort van de hoofdingang (zijde parkeerplaats) open is, kan er op het sportpark gevoetbald worden. Uiteraard geldt hierbij dat er geen rotzooi gemaakt of getrapt wordt. Het opruimen van je eigen rotzooi is niet meer dan normaal. Daarnaast is er plaats genoeg, dus het ‘wegpesten’ van anderen zal niet (langer) getolereerd worden. Verder dienen aanwijzingen van vrijwilligers/medewerkers van DVC’26 opgevolgd te worden. Mocht blijken dat men zich niet aan dit alles houdt, kunnen er sancties volgen (bijv. een schorsing als het leden van DVC’26 zijn) en inschakeling van politie/wijkagent als dat noodzakelijk geacht wordt.

Mocht de poort van de hoofdingang dicht zijn, is het niet toegestaan om op het sportpark te gaan voetballen (ook niet als de poort achter de kantine wel open is). Wij willen dat iedereen op een veilige en leuke manier kan sporten op ons sportpark, maar dit kan alleen als we ons normaal gedragen.

Bestuur DVC’26

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta