In mijn column van juli heb ik onder andere aandacht gevraagd voor ondersteuning bij diverse activiteiten binnen DVC’26. Deze vraag blijft staan en ondertussen hebben enkele teams zich gemeld om de handen uit de mouwen te steken. Er kunnen altijd nog mensen bij om gezamenlijk te zorgen dat we het seizoen goed kunnen starten. De uitnodiging blijft staan om u aan te melden voor de jaarlijkse schoonmaak van het sportpark op zaterdag 31 augustus.

Onze jeugd staat op

Als ik terugkijk naar enkele activiteiten die afgelopen seizoen zijn opgepakt, dan is het bijzonder mooi om te constateren dat er veel jong kader betrokken is geweest bij de organisatie en uitvoering. Het Schoolvoetbaltoernooi was sinds vele jaren weer op ons sportpark terug. De organisatie van dit toernooi was onder andere in handen van jong kader. Zij zijn zeer professioneel te werk gegaan om dit evenement te organiseren. Het Schoolvoetbaltoernooi was daardoor zeer geslaagd. Dit past bovendien zeer goed in het plaatje wat wij met DVC’26 in samenwerking met Sport Events Montferland willen bereiken: naast voetbal ook mooie activiteiten bij DVC’26 op het sportpark. Een groot compliment aan deze groep vrijwilligers!

Ook de Voetbal 3-daagse in de eerste week van de schoolvakantie werd door een groep jeugd georganiseerd en begeleid. Zij hebben enkele jaren dit programma mede georganiseerd met een externe organisatie. Het animo werd de afgelopen jaren minder, waardoor we intern hebben gezegd dat we de organisatie ook zelf konden doen. Met groot succes! Deze groep verdient dan ook een groot compliment voor de manier waarop ze dit georganiseerd en begeleid hebben.

Ik ben als voorzitter trots op het feit dat we dergelijke leden hebben die zich dienstbaar opstellen naar de vereniging.

Iets terugdoen voor de club

We zijn en blijven een vereniging waar we in de basis werken met vrijwilligers om voetbal te kunnen organiseren. Er zijn helaas nog steeds leden, maar ook ouders, die denken: “We betalen toch contributie, laat de vereniging het maar regelen!” Dat is niet de basis van het verenigen. Voor een grote groep vrijwilligers is het een hobby om iets voor de club te kunnen doen. Deze regel zou eigenlijk voor iedereen moeten gelden. Doe iets terug voor de club om DVC’26 een nog betere club te maken. We hebben veel plannen waar we met de club naartoe willen gaan. Veel van deze zaken komen terug in Project 2026, vernoemd naar het jaar dat DVC’26 honderd jaar bestaat. Meld je aan als vrijwilliger en doe iets voor de club. Niet iedereen kan of wil trainer worden van een team, maar we hebben nog veel meer mooie commissies waar we extra ondersteuning kunnen gebruiken. Op de zaterdagen zoeken we bijvoorbeeld nog vrijwilligers voor de ochtend- en middagdienst.

Gelukkig hebben we een grote groep vrijwilligers die wekelijks veel werkzaamheden verrichten. Een belangrijke groep is de vrijdaggroep die er wekelijks voor zorgt dat we op de zaterdag en zondag kunnen voetballen. Er zijn vele mogelijkheden om iets voor de club te kunnen betekenen. Kortom, meld je aan en maak onderdeel uit van onze mooie en gezellige club.

Omgang met materialen

Een van mijn grootste ergernissen is hoe er wordt omgegaan met de materialen van onze club. Materialen als ballen, goals, kleedkamers en kleding. Aan het begin van het seizoen worden al deze materialen weer aangevuld en hersteld. Echter, we zijn nog geen week op weg en we hebben de eerste serie ballen alweer gevonden in de struiken en de goals staan weer verdeeld over het sportpark. Dit geldt ook voor de wedstrijden waar pupillengoals worden gebruikt. Deze moeten opgeruimd worden door de de teams die ze gebruiken. De goals staan op diverse plaatsen op en langs het veld of ze blijven staan op het veld. Ik zou graag zien dat we allemaal de verantwoordelijkheid nemen om de spullen weer op de plaats terug te zetten waar ze horen. Dit geldt ook voor de voetballen van DVC’26. Het gebruik van de ballen is bestemd voor trainingen en wedstrijden. Na gebruik moeten ze terug in de rekken. Er zijn echter nog steeds leden die ballen mee naar huis nemen.

Het kan niet zo zijn dat er eigen regels worden gemaakt. De volgende afspraken zijn van toepassing binnen DVC’26:

  • Alle materialen van DVC’26 die in gebruik zijn, zijn en blijven eigendom van de vereniging.
  • Trainingen vinden plaats op de aangewezen velden en tijden. Kleedkamers conform de indeling zoals deze op de website is vermeld.
  • Materialen die aan het begin van het seizoen beschikbaar worden gesteld, moeten aan het eind van het seizoen ingeleverd worden. Dit geldt voor alle teams: pupillen, junioren en senioren.
  • Gebruikte materialen na wedstrijden en trainingen altijd terugzetten op de plaats waar daarvoor ruimte is gemaakt (dit is niet langs de lijnen van de velden).
  • Indien er materialen verdwenen zijn, meld dit dan bij accommodatie@dvc26.nl.
  • Als een team een sponsor heeft voor kleding, moet er contact gelegd worden met sponsorcommissie@dvc26.nl. DVC’26 heeft contracten met leveranciers die de materialen leveren. Als hier vragen over zijn, neem dan contact op met de Sponsorcommissie. Zij kunnen meer informatie geven over de mogelijkheden.
  • Spelen van wedstrijden moet altijd in overleg met het Wedstrijdsecretariaat.
  • Na trainingen en wedstrijden de kleedkamers schoon en heel achterlaten. Bij wedstrijden geldt dit ook voor de kleedkamers van de tegenstander. Het kader is hier verantwoordelijk voor. Dus controleer altijd na afloop, zodra de spelers en/of speelsters klaar zijn met omkleden.

Het zijn eigenlijk allemaal afspraken die vanzelfsprekend moeten zijn. Echter, we constateren nog geregeld dat dit niet gebeurt en dat geeft frustratie bij andere gebruikers. Daarnaast is het ook gevaarlijk als er goals langs de lijn staan. Het zal uw kind maar wezen die tegen een doel aanloopt…

Laten we zorgen dat we ons als nette en correcte bezoekers gedragen op het sportpark.

Veel succes bij de start van het seizoen!

Sportieve groet,
Bas Strijbosch
voorzitter@dvc26.nl 

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta