Beste sportvrienden,

Vanuit een zonnig en warm Zuid-Europees oord schrijf ik ditmaal de nieuwsbrief, even weg van alle dagelijkse hectiek en opladen voor een nieuw seizoen. De aftrap van het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur en dat betekent dat er door veel vrijwilligers veel voorwerk is verricht om de start van het nieuwe seizoen goed te laten verlopen.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen wij vaststellen dat er vele kampioenschappen gevierd konden worden, maar er ook elftallen heel dicht in de buurt zijn gekomen en op doelsaldo helaas net geen kampioen zijn geworden.

De kraker van afgelopen seizoen was de laatste wedstrijd van ons eerste elftal tegen Grol. Vanuit de gehele regio waren er meer dan 3.000 toeschouwers op deze kampioenskraker afgekomen. Door heel veel vrijwilligers, de business club en het bestuur was er voor een schitterende ambiance gezorgd, maar dit mocht helaas niet baten voor een positief resultaat. Om toch nog enigszins positief af te sluiten, heeft deze pinkstermaandag wel voor een hele goede omzet voor de clubkas gezorgd en heeft menigeen een mooie maandag beleefd.

Nieuw bij DVC’26: vitobal/ukkievoetbal

Voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar wordt vanaf 23 september op de zaterdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur spelenderwijs kennisgemaakt met voetbal, maar daarnaast worden ook de motorische vaardigheden verder ontwikkeld. Meer informatie kan worden opgevraagd via vitobal@dvc26.nl.

Tijdens de voetbal 3-daagse was er al een pilot met 18 kinderen en dat is bijzonder goed verlopen. Aan deze 3-daagse deed een recordaantal deelnemers mee van 100 kinderen en dat is een geweldige prestatie. De vooral jonge DVC’ers in de organisatie hebben een fantastische prestatie geleverd.

Algemene Ledenvergadering

Noteer het alvast in de agenda: de ALV zal gehouden worden op maandag 30 oktober in de kantine of in de sporthal. De laatste jaren (mogelijk als gevolg van corona) is de opkomst zeer mager geweest. Maar de verwachting is dat er de komende editie weer meer belangstelling zal zijn. Het gaat immers over de toekomst van jullie club.

Nieuwe kledingleverancier vanaf het seizoen 2024/2025

Zoals waarschijnlijk de meeste van jullie wel weten, loopt het contract met de huidige kledingleverancier Errea op 1 juli 2024 af en wordt er geen verdere samenwerking aangegaan. Na veel kledingleveranciers over de vloer te hebben gehad, zijn vier mogelijke leveranciers gekozen en is de kleding door een willekeurig gekozen groep DVC’ers getest. De vier mogelijke leveranciers zijn Adidas, Robey, Stanno en Jako en al snel werd duidelijk dat de aanwezige leden het beste gevoel bij Robey hebben.

Op donderdag 17 augustus is er een vervolggesprek met Robey en Voetbalshop.nl geweest en is de eerste aanbieding naar tevredenheid opgewaardeerd. Na een lang maar positief gesprek konden de handen geschud worden met Anil Bandhoe (accountmanager Robey, links op de foto) en Mark Somers (Voetbalshop.nl).

De komende maanden zullen gebruikt worden om een shirt (maar ook de broekjes en siokken) special voor DVC’26 te ontwikkelen en vanaf december zullen er pas-sessies georganiseerd worden. Om goed aan het seizoen 2024/2025 te beginnen gaan de shirts in mei 2024 in opdracht gegeven worden.

Presentatiegids seizoen 2023-2024

Met Zpress is een 3-jarig contract overeengekomen om voor DVC’26 een presentatiegids samen te stellen. Deze gids zal in oktober uitgebracht worden en alle leden zullen deze ontvangen. In deze gids kan elk team/commissie zich presenteren en de foto’s zullen onder regie van Maureen van Raaij gemaakt worden op zaterdag 9 en zondag 10 september. Alleen in dit weekend is er de gelegenheid om een team-/commissiefoto te laten maken, er zal nog een app verstuurd worden met de tijden wanneer de fotografen aanwezig zijn en de teams/commissies op de foto vastleggen. Er zal uiteraard rekening gehouden worden met de wedstrijdentijden.

Annet Lammers zal vanuit de Communicatiecommissie de teksten in de presentatiegids voor haar rekening nemen. Teams of commissies die naast een foto ook nog iets over zichzelf willen schrijven, kunnen dit bij Annet inleveren. Zelf zal Annet ook nog DVC’ers interviewen om in de presentatiegids te laten verwerken.

Er is dus één weekend de gelegenheid om foto’s te laten maken, maar ook het bijbehorende stukje tekst dient voor 1 september ingeleverd te zijn. Teksten kunnen gemaild worden naar communicatie@dvc26.nl waarbij vermeld moet worden om welk team en/of commissie het gaat.

Leden die i.v.m. privacy niet op de foto willen, kunnen of mogen worden verzocht bij een team-/commissiefoto niet aanwezig te zijn. Van iedereen die zich op een foto laat zetten, gaan wij uit dat dit verder geen probleem is. Ouders van jeugdleden dienen hier zelf attent op te zijn.

Stand van zaken nieuwe sportvoorzieningen

Op zaterdag 15 juli was het dan eindelijk zover: de nieuwe sportvoorzieningen bij TVD en DVC’26 konden geopend worden. Helaas was dit voor de S.V. Margriet niet mogelijk omdat de digitale actieve speelwand nog niet geïnstalleerd was.

De aftrap was bij DVC’26 in de sporthal waar voorzitter van Open Club De Nevelhorst, Raymond Sweers, een terugblik deed over het ontstaan en de noodzaak van de nieuwe sportvoorzieningen. Daarna was het woord aan wethouder Henk Groote om kort stil te staan hoe de gemeente dit traject heeft beleefd. Vervolgens gingen de belangstellenden naar het multi-court waar het team O13 onder begeleiding van ASM-trainers van I AM SPORTS enkele mogelijkheden toonden. Aansluitend werden er oefeningen op de fantastisch vernieuwde krachtheuvel uitgevoerd. De middag werd afgesloten bij TVD waar de nieuwe ASM-padelbaan en de nieuwe (rolstoel)tennisbaan werden geopend.

Alle trainers worden aan het begin van het seizoen in de gelegenheid gesteld om de nodige kennis op te doen voor een goed gebruik van het multi-court en de krachtheuvel. Hiervoor zullen bijeenkomsten gepland en ASM-trainers ingehuurd worden zodat de nieuwe sportvoorzieningen goed gebruikt gaan worden. Ook voor voetballers/-sters is ASM een welkome aanvulling.

Meenemen eigen drank naar DVC’26

Vanaf dit nieuwe seizoen is het niet meer toegestaan om alcoholische drank mee naar DVC’26 te nemen. Niet voor na de wedstrijden/trainingen, maar ook niet tijdens de kermiszondag of iets dergelijks. Dus laat blikjes en flessen thuis, mocht er in het assortiment in de kantine iets ontbreken, dan kun je in overleg gaan met Sjaak.

Top JO19-toernooi op 18 juni

Het JO19-toernooi is gewonnen door de Baronie uit Breda. Er waren tien verenigingen gekomen om samen te strijden om de winst op dit voor het eerst georganiseerde toernooi. Goed voetbal en spannende wedstrijden op hoog niveau, helaas met tegenvallende publieke belangstelling. De deelnemers spelen allemaal in de landelijke divisies en de kans bestaat dat sommige spelers ooit het betaald voetbal gaan halen. Dit toernooi krijgt hopelijk een vervolg.

De Sportpark de Nevelhorst-accommodatie blijkt al jaren bijzonder geschikt om toernooien te organiseren. Zo heeft het Nevelhorsttoernooi één week later voor de 19e keer plaatsgevonden. Verenigingen uit het gehele land hadden de weg weer gevonden naar de Nevelhorst voor een weekendje voetbal en feesten.

Er zijn geluiden dat er meerdere vrijwilligers aan het eind van komend seizoen ook een jeugd- en/of meisjes/damestoernooi willen gaan organiseren. Hierdoor zouden niet alle teams naar toernooien in de buurt gaan maar kunnen deelnemen aan een eigen toernooi. Het sportpark is er klaar voor.

Presentatieavond jeugdteams op 9 juni

Op deze avond zijn door middel van verschillende presentaties de indelingen voor de jeugd voor komend seizoen bekend gemaakt en toegelicht hoe deze indelingen tot stand gekomen zijn.

Het blijft altijd lastig om ieder lid naar tevredenheid in te delen, maar het vele werk is naar eer en geweten verricht.

Schoon achterlaten velden en kleedkamers

Tot slot nog even een bericht van huishoudelijke aard. De laatste jaren is er een duidelijke trend zichtbaar rondom het opruimen van afval op de velden en in de kleedkamers. Het wordt van kwaad tot erger en voor de vrijwilligers is de maat enigszins vol. Er gaat namelijk erg veel tijd verloren aan het opruimen van afval. Er staan rondom de velden en in de kleedkamers voldoende afvalbakken en containers waar het afval in gedeponeerd kan te worden. Laat dan ook geen rotzooi achter in de dug-outs en kleedkamers, maar neem het mee en ruim het op. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Ik wens iedereen een sportief, gezellig en mooi nieuw voetbalseizoen 2023-2024!

Sportieve groet,

Marco Swenne
Voorzitter DVC’26
voorzitter@dvc26.nl

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta