Beste DVC’26’ers,

Het weekend van 16 en 17 oktober was tot zondagavond een fantastisch weekend waarin de nieuwe sportfaciliteiten op zaterdagmiddag werden geopend, ’s avonds het 18+ feest als dank voor de support gedurende corona een gezellig samenzijn was en het eerste van DVC’26 de wedstrijd tegen DCS op kermiszondag wist te winnen. Maar toen sloeg het noodlot toe.

Zondagavond om 20.00 uur bereikte ons het schokkende nieuws dat Nick Groot Bruinderink op weg naar huis bij het oversteken bij de tennisvereniging door een auto was aangereden. Later in de nacht was de kansloze strijd verloren gegaan. Wat volgde was een emotievolle week met op maandagavond een inloop voor belangstellenden, woensdagavond een bezoek aan de familie en vriendin van Nick en op zondag 25 oktober het indrukwekkende afscheid bij Plok. Niet te bevatten voor de leden van DVC’26, maar dat moet voor de familie en vriendin van Nick vele malen erger zijn. Wij wensen hen in deze dagen veel kracht en steun om het grote verlies een plek te geven.

Opnieuw gooit corona roet in het eten

Veel minder erg maar corona heeft er weer voor gezorgd dat de competitie voorlopig stilligt en hopelijk na de winterstop weer doorgang kan vinden. Voor 18+ leden is trainen met twee personen en een trainer toegestaan; hier zal weinig tot geen gebruik van gemaakt worden. Daarvoor mocht je slechts tussen 05.00 en 17.00 uur trainen, een enkel team heeft in de vroege ochtend getraind, een ontbijt genuttigd en is vervolgens overgegaan tot werken of school.

De jeugd heeft er wel volop gebruik van gemaakt om op de maandag- en woensdagmiddag tot 16.45 uur te trainen. Hierbij kwam vaak hulp uit onverwachte hoek door ouders en/of grootouders die assisteerden bij de trainingen omdat de eigen trainers door werk niet beschikbaar waren. Vanuit DVC’26 zijn wij alle ouders en grootouders enorm dankbaar voor het invallen tijdens de trainingen.

Week 51 en 52 en week 1 van 2022 is het sportpark open voor alle jeugd tot 18 jaar (ook niet-leden) van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. Gerrie Groenen en Wim van Zeist pakken de begeleiding op, maar ook tijdens deze dagen is hulp welkom. Wij hopen zo de jeugd lekker te kunnen laten sporten en de werkende ouders deels te ontzien.

Algemene Ledenvergadering 8 november 2021

De ledenvergadering stond gepland op 25 oktober 2021, maar aangezien op deze dag het afscheid van Nick werd gehouden, vonden wij het niet passend om ’s avonds de ledenvergadering te houden en hebben we die twee weken naar achteren geschoven.

Wat opviel was de geringe belangstelling vanuit de leden om deze vergadering bij te wonen. Dat heeft bij ons als bestuur de vraag opgeroepen of een ALV in deze tijd nog wel op deze manier gehouden dient te worden. Zeker zal corona en het verzetten van de datum hierin hebben meegespeeld.

Tijdens de ALV zijn drie onderwerpen aan de orde gekomen waarover door het bestuur aan de leden een goedkeuring is gevraagd, namelijk:
1. Verlichting veld 1 en 4 vervangen door LED-verlichting;
2. Contributieverhoging (na 2 jaar geen verhoging);
3. Door mogen gaan met het uitzoeken of nieuwbouw tussen kantine en sporthal mogelijk is.

Voor alle drie punten heeft het bestuur goedkeuring vanuit de vergadering gekregen. De LED-verlichting om veld 1 wordt in week 1 van 2022 aangelegd en veld 4 is eind januari aan de beurt. Na de winterstop is DVC’26 op alle velden voorzien van LED-verlichting en dat zal te merken zijn in de afrekening met de stroomleverancier.

De contributieverhoging per 1 januari 2022 zal als volgt zijn:

De nieuwbouwplannen zijn noodzakelijk omdat het gedeelte tussen de kantine en de sporthal er al vanaf het begin (jaren ‘60) staat. Na diverse opknapbeurten/renovaties is het in zo’n staat dat elke euro die er nog aan uitgegeven wordt zonde is. Door architect Hurenkamp is een 3D-presentatie gemaakt die deels is gepresenteerd en nu is het moment gekomen om de plannen financieel, bouwkundig en vergunningtechnisch te laten beoordelen. Zodra dit is uitgewerkt, zal het bestuur met een update komen en de leden wederom vragen om door te mogen gaan en in welke vorm (1 of 2 lagen).

Verder zijn er tijdens de ALV nog andere onderwerpen besproken, zoals het tekort aan vrijwilligers (betaalde krachten aanstellen en verrekening via de contributie?), onderbezetting sponsorcommissie (geïnteresseerden kunnen zich melden), scheidsrechterplan opgezet door Jeroen van Aalst (wordt nog niet voor honderd procent gehoor aan gegeven), huldiging 40-, 50- en 75-jarigen (12.5 en 25 jaar krijgen oorkonde en speldje thuis afgeleverd), drank- en rookbeleid.

Het drankbeleid begint bij de ouders en jeugdleden zelf, vervolgens dienen wij elkaar op gedrag aan te spreken en de kantinemedewerkers dienen om een ID bij twijfel te vragen. Gezamenlijk aan dit thema werken levert succes op.

Het rookbeleid gaat vanaf 1 januari 2022 in en dat betekent dat er nergens meer op het sportpark gerookt mag worden, behalve onder de overkapping bij de oude ingang. Ook hier geldt dat de rokers in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor een goede invoering van het rookbeleid, maar elkaar aanspreken is ook zeer wenselijk. Er wordt in 2022 geprobeerd om zo snel mogelijk een afscheiding in de vorm van een kozijn met ramen en een deur te realiseren, zodat je daar niet in de tocht staat.

Ilona Willemsen was aftredend/herkiesbaar en is wederom voor drie jaar verbonden als secretaris aan DVC’26. Door meer inspraak door de leden duurde de vergadering langer dan andere jaren en werd deze rond 23.00 uur afgesloten met een drankje aan de bar.

Nieuwe sportvoorzieningen op ons sportpark

Het eerste plan van Open Club De Nevelhorst om met 1,53 miljoen euro, verkregen door de sluiting van zwembad De Hoevert, was erop gericht om twee nieuwe sportvoorzieningen (skills gardens) aan te leggen in het gebied rondom de Nevelhorst. Dit ambitieplan is eind juli 2021 bij de gemeente ingediend.

Het vervolg op het ambitieplan is dat er op de drie bestaande sportlocaties van DVC’26, TVDidam en SV Margriet aanpassingen plaatvinden. Alle drie verenigingen hebben een plan ingediend waarin aangegeven is welke sportvoorzieningen nu nog ontbreken en een aanvulling voor de regio zullen zijn. Hierover zijn diverse artikelen gepubliceerd, onder andere in de Gelderlander.

Zodra de gemeenteraad groen licht geeft (op 13 januari zal er een oordeel komen), kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. DVC’26 zal gaan kijken waar welke nieuwe sportfaciliteiten aangelegd kunnen worden. Uit de anderhalf miljoen euro komt mogelijk +/- 500.000 euro beschikbaar voor de aanleg van sportvoorzieningen op de drie verenigingen. DVC’26 zal de buurt nauw betrekken bij de keuze van de nieuwe sportvoorzieningen.

Fase 2 (een ASM-sportvoorziening in de openbare ruimte) zal door Open Club De Nevelhorst verder uitgewerkt worden. Dit is een aanvulling op de nieuwe sportvoorzieningen en zal gericht zijn op het toegankelijk maken van sporten, bewegen en ontmoeten voor iedereen, en waarbij sporten als middel ingezet kan worden voor scholen, fysiotherapie en andere arrangementen. Er zijn verschillende overlegmomenten geweest met de Wijkraad Greffelkamp, VONO en direct omwonenden. Dat waren waardevolle gesprekken. Daardoor zal er ook naar het bestaande wegen- en lichtplan gekeken worden zodat het door toenemende drukte veilig blijft.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Beachhal Didam

Deze week is de nieuwe website van Beachhal Didam gelanceerd. Belangstellenden kunnen de beachhal reserveren voor een potje voetvolley, beachvolley, beachvoetbal, beachtennis enz. Eigen leden die met hun team de beachhal willen gebruiken, kunnen dat voorlopig tot het eind van dit seizoen kosteloos doen.

Kijk op www.beachhaldidam.nl voor alle info, maar ook om te reserveren.

Terwijl ik bovenstaande schrijf, ben ik Nederland ontvlucht om lekker een weekje te kunnen skiën in Oostenrijk, nog net voordat de quarantaineplicht ingaat. Vanuit Oostenrijk wil ik iedereen fijne feestdagen wensen en een gezond 2022. Hopelijk zonder teveel coronabeperkingen.

Sportieve groet,

Marco Swenne
Voorzitter DVC’26
voorzitter@dvc26.nl

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta