Beste sportvrienden,

Als eerste wil ik mijn excuses aanbieden, daar mijn laatste column alweer zes maanden geleden is. Druk met DVC’26, op mijn werk en vervelende privéomstandigheden zijn hier de oorzaak van. In mijn laatste column was er gestart met de krachtheuvel en de beachhal, beiden zijn ondertussen afgerond en in gebruik genomen. Het resultaat mag er zijn, ook de muziekvereniging Harmonie de Club en de bridgeclub zijn zeer tevreden met de sporthal. Nadat de nieuwe duurzame kachel geplaatst is, zitten de gebruikers er lekker warmpjes bij.

Ook dit najaar heeft DVC’26 Krijn Barthen weer gevraagd de verlichting van de jeugd te controleren en te vervangen; vooral de jeugd neemt het niet zo nauw met veiligheid.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op maandag 30 oktober is de ALV geweest. Helaas viel de belangstelling enorm tegen, mogelijke oorzaak zou de late berichtgeving kunnen zijn. Toch hopen wij als bestuur dat de opkomst de komende jaren weer beter wordt, anders moet het bestuur nadenken over een andere opzet.

Na twee coronajaren en de stijgende energiekosten van dit jaar zal het voor eenieder geen verrassing zijn dat ook DVC’26 in financieel zwaar weer is gekomen. Op de ALV van 2021 is het besluit met de aanwezigen genomen om de contributie jaarlijks te verhogen op basis van de CPI (consumentenprijsindex). Op de peildatum augustus 2022 was de CPI t.o.v. 2021 met 12% gestegen. Zie onze website wat de nieuwe contributie vanaf 1 januari 2023 bedraagt.

Nieuwe sportvoorziening vanuit de gemeente en OCDN
De plannen bij DVC’26, TVD en de Margriet zijn door de gemeente goedgekeurd en zullen na de winter gerealiseerd worden. Voor DVC’26 betekent dit dat er een multi-sportveld tussen de tribune en veld 5/6 zal komen, de krachtheuvel een facelift krijgt met extra uitbreidingen en er een calisthenics-opstelling komt. Daarnaast zal er extra verlichting en cameratoezicht komen. De basis zal ASM-sporten zijn en is een wetenschappelijk en praktisch talentontwikkelingsmodel dat uitgaat van breed motorisch opleiden en veelzijdig bewegen.

Vervanging van het hoofdveld
Begin 2023, in de periode van 13 februari tot 10 maart (tijdsduur 2 weken), zal het hoofdveld worden vervangen. Ook zal de omheining vernieuwd worden, komen er kantplanken langs het veld en komt er een ballenvanger achter het doel bij veld 6. De oude omheining dient door DV’26 zelf verwijderd te worden en daarvoor worden nog vrijwilligers gezocht.

De infill zal kurk worden en dat heeft als voordeel dat het veld bij mooi weer minder warm wordt, niet stinkt en kurk is milieuvriendelijk. Om het veld duurzaam te kunnen inzetten is het aankopen van een tractor een must en daarvoor lopen de onderhandelingen al een tijdje. De wens van het bestuur is om een tractor te kopen die naast het slepen van de kunstgrasvelden ook grasvelden/grasstroken kan maaien.

Nieuwbouwplannen
Om een extra laag te mogen bouwen en te verhuren/verkopen moet er eerst een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd worden. Er zijn al gesprekken met medewerkers van de gemeente geweest en stukken ingediend, maar er moet een aanvulling komen en dat zal begin januari zijn. Het huidige bestemmingsplan moet door de nieuwe hoogte van de nieuwbouw aangepast worden.
Dan komen de thema’s financiën, subsidies, werktekeningen, slopen, bouwen enz. in beeld. Leden die interesse hebben om het bestuur/DVC’26 te ondersteunen op één van de thema’s kunnen zich melden bij Sander Scheerder per e-mail: accomodatie@dvc26.nl.

BSO bij DVC’26
In het kader om het sportpark overdag meer in te zetten zijn wij zeer verheugd te kunnen mededelen dat er een overeenkomst met Puck & Co tot stand is gekomen. Vanaf januari start Puck & Co op de donderdagmiddag bij DVC’26 en het Graafschap College zal daarbij assisteren. In de vakantieweken is het de bedoeling om 1 of 2 dagen bij DVC’26 het sportpark te gebruiken.

Ook zijn wij nog in gesprek met een tweede partij om op andere dagen voor opvang te zorgen, waarbij buiten spelen/sporten de insteek zal zijn.

Verlichting parkeerplaats
Eindelijk is het gelukt om via de gemeente een aantal lichtmasten te krijgen en deze zijn geplaatst door onze vrijwilligers. De lampen en het stroom komen voor rekening van DVC’26 en we verwachten dat de parkeerplaats, door ook de overige reeds aanwezige lampen te vervangen, overzichtelijker en veiliger wordt.

Activiteiten bij DVC’26
Al jaren worden de kermiszondag en de nieuwjaarsloop heel goed bezocht door onze leden. Het verbaast ons wel dat activiteiten georganiseerd door Sjaak en/of de activiteitencommissie veel minder goed bezocht worden. De kerstbingo kon niet doorgaan door gebrek aan belangstelling en de wedstrijden van het Nederlands elftal werden zeer matig bezocht. Uitgelezen kansen om op een leuke manier de clubkas te spekken in deze moeilijke tijden. Gelukkig is het Sinterklaasfeest bij de jeugd wel goed bezocht en werd het een groot succes.

Andere competitieopzet bij de jeugd
De KNVB heeft wederom gesleuteld aan de competitieopzet. De bekerwedstrijden worden ook direct gebruikt om de competitie indeling voor de eerste competitiehelft, waarbij na afloop van de eerste competitiehelft ook voor alle jeugdteams een promotie- en degradatieregeling toegepast is. Na de winterstop met nieuwe indelingen gaat de competitie opnieuw van start. Het doel is om iedereen op zijn/haar niveau te laten spelen.

Meer teams dan de laatste jaren zijn winterkampioen geworden en DVC’26 JO19-1 is zelfs van de hoofdklasse naar de 4e divisie gepromoveerd. Mooie resultaten voor de jeugdafdeling. Bij de senioren worden ook goede prestaties geboekt en wordt het interessant hoe deze teams uit de winterstop komen. De voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn voor de senioren al in volle gang.

Op de website staat nog een oude regeling betreffende vergoeding bij een kampioenschap en het bestuur zal deze regeling, door de nieuwe opzet, na het lopende seizoen onder de loep nemen en aanpassen daar waar nodig.

De kerstdagen zij alweer voorbij en het nieuwe jaar is begonnen. Als bestuur wensen wij iedereen een voorspoedig, succesvol maar bovenal een gezond 2023 toe. Hopelijk zien wij elkaar bij de nieuwjaarsreceptie en de Nevelhorstloop.

Sportieve groet,

Marco Swenne
Voorzitter DVC’26
voorzitter@dvc26.nl

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta