De vakantie is al enkele weken in volle gang. Bij het schrijven van deze column hebben we net de warmste dagen in ruim 70 jaar achter ons liggen. Achter de schermen wordt er alweer hard gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Wat gaat het seizoen 2019 – 2020 ons allemaal brengen?

Veel uitdagingen

Het wordt in ieder geval een seizoen met veel uitdagingen voor DVC’26. Vooral op technisch gebied zullen we stappen moeten zetten om aan de gezonde ambitie van de club invulling te kunnen geven. De vele gesprekken over het vitale sportpark liggen achter ons en we zijn bezig met de voorbereidingen van de aanpassingen voor het sportpark. Enkele weken terug hebben we een informatieavond gehouden over waar we de komende jaren naartoe willen groeien. Deze avond is redelijk bezocht door de leden van DVC’26. Op dergelijke avonden wordt er veel informatie gegeven over zaken waar we binnen de club mee bezig zijn. Tevens kunnen er vragen gesteld worden over deze trajecten. Uiteraard hopen we dan op een enorme opkomst van leden en ouders van leden. Als we dan kijken naar de opkomst, dan valt het toch een beetje tegen. Maar de aanwezige leden hebben een interessante avond gehad.

Sportpark en accommodatie

Een aantal vrijwillige leden binnen DVC’26 stoppen veel tijd in de ontwikkeling voor de komende jaren. De plannen zijn zeer mooi en het geeft onze club de komende jaren enorm veel mogelijkheden om het voetballen in de volle omgang mogelijk te maken. Er zijn maar weinig clubs in Nederland die op termijn een sportpark beschikbaar hebben zoals DVC’26. Naast de sportmogelijkheden zijn we ook bezig met bouwplannen om de accommodatie weer op niveau te brengen. De aanpassingen zullen het mogelijk maken dat we op termijn 7 dagen in de week en 52 weken per jaar voetbal mogelijk kunnen maken. De komende periode zullen er meerdere bijeenkomsten worden georganiseerd binnen de club om leden en ouders van leden mee te nemen in de ontwikkeling.

Voetballen op zaterdag

Naast de aanpassingen op het sportpark gaan we ook een discussie opstarten om het voetballen op de zaterdag van senioren verder uit te breiden. De vraag vanuit de leden is enorm om hier binnen de vereniging ook verder over te spreken. Op de informatieavonden zullen we dit verder uitvoerig toelichten. Op de ledenvergadering van oktober zullen naast de aanpassingen op het sportpark ook het zaterdagvoetbal op de agenda komen te staan om op die gebieden besluiten te kunnen nemen. Allemaal mooie ontwikkelingen waarbij wij de mening van u als lid, maar ook van ouders, nodig hebben. Laat uw stem dus horen. Ga samen ons de uitdaging aan!

Medewerking van leden

We komen nu ook in de fase dat we medewerking van leden gaan vragen om de plannen ook daadwerkelijk te gaan realiseren. De huidige groep is daarvoor te klein. Juist in deze fase is het ontzettend leuk om mee te kunnen werken aan de realisaties van de plannen binnen de club. We kunnen jong en oud nu van alles bieden op verschillende momenten.

Langs de velden wordt er veel gesproken over zaken die allemaal nog beter kunnen binnen de club. Dat heeft ons doen besluiten om een enquête te plaatsen op de website van DVC’26. Maak daar gebruik van om je mening te geven over deze onderwerpen. De verschillende commissies kunnen met jullie opmerkingen aan het werk en stappen gaan zetten.

Het vraagt echter ook iets van u als lid of als ouder van een lid. Wij zijn allemaal vrijwilligers die zich inzetten voor de club. We doen dit omdat we het leuk vinden en daarnaast ook om de medemens de mogelijkheid te geven om te kunnen voetballen en sporten. Wat is niet leuker dan gezamenlijk te kunnen sporten?

De opmerking “dat moet DVC’26 maar organiseren” of “ik betaal toch contributie” zijn er enkele die ik geregeld te horen krijg. Dan zijn mijn tegenvragen: “Wie is DVC’26” en “We betalen toch allemaal contributie?” Ja, dat geldt ook voor mij als voorzitter. Voor mensen die vooral langs de lijn een mening hebben, zetten wij de deur wagenwijd open. Gelukkig hebben een aantal van deze mensen zich afgelopen jaren gemeld en nemen ze op dit moment ook een taak op zich binnen de club. Hoe groter deze groep wordt, hoe gezelliger het ook wordt met elkaar. Binnen de club is er altijd ruimte voor een gezellige nazit. Deze groep mag en moet veel groter worden. Wij zijn een gezellige vereniging waar plezier en voetbal samen kunnen gaan. Laten we dit vooral zo houden. Echter, wij hebben uw hulp daarbij nodig!

Een van de eerste mogelijkheden om je als vrijwilliger of ouder in te kunnen zetten, zijn zaterdag 24 en 31 augustus. We gaan dan onze jaarlijkse schoonmaak houden op het sportpark om het nieuwe seizoen weer fris en fruitig te kunnen starten. Wij vragen daarvoor uw aanwezigheid. Na afloop zorgt Sjaak met zijn mensen voor een hapje en drankje. Pak deze handschoen op en meld je aan via voorzitter@dvc26.nl. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we het nieuwe seizoen goed kunnen starten. Wij rekenen op uw aanwezigheid. Vele handen maken licht werk.

DVC’26 is een prachtige club waar voor iedereen mogelijkheden zijn om te kunnen voetballen. Laten we hier met z’n allen trots op zijn.

Sportieve groet,
Bas Strijbosch
voorzitter@dvc26.nl 

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta