Beste sportvrienden,

De jeugd heeft op zaterdag 26 juni alweer de laatste van vier Regiocup-wedstrijden gespeeld en werkt langzaam toe naar een korte zomerstop. De 18+ leden mogen sinds kort weer trainen en kunnen vanaf 26 juni weer oefenwedstrijden tegen andere verenigingen plannen. Voor deze groep blijft het sportpark de gehele zomer geopend. Ook zijn toeschouwers weer welkom.

Voetbal 3-daagse

Kinderen van 5 t/m 13 jaar kunnen aan de voetbal 3-daagse meedoen op 1, 2 en 3 augustus. Van 09.00 tot 16.00 uur worden diverse activiteiten georganiseerd en natuurlijk ontbreken een hapje en drankje niet. Opgeven kan via deze webpagina van DVC’26.

Andere activiteiten voor de jeugd in de zomervakantie

Doordat velen nog geen buitenlandse bestemming hebben gekozen voor hun vakantie, worden er op het sportpark in deze periode diverse activiteiten georganiseerd. Op 10 juli is er coole moves, beste beats voor kinderen van 6 t/m 12 jaar van 14.00 tot 16.30 uur door Kiwanis. Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden en opgave kan via deze webpagina van DVC’26.

Open Club De Nevelhorst is bezig om gedurende 6 weken 3 dagen per week sport- en beweegactiviteiten te organiseren bij TVD, de Margriet, DVC’26 en de Markthal. Dit zal voor de leeftijdsgroepen van 6 t/m 14 en 14+ zijn. Zodra het programma definitief is, zal hierover meer op de website te lezen zijn.

Krachtheuvel en Beachsporthal

Beide projecten liggen op schema en worden voor de bouwvak opgeleverd. Het kunstgras voor de krachtheuvel wordt op 6 juli gelegd, daarna moeten de graphics en de pull-up bars nog aangebracht worden. In de sporthal is 150 m3 speciaal beachzand ingebracht en is het wachten op de levering van de diverse spelbenodigdheden.

   

   

    

   

 

Muziekvereniging De Club

Met Muziekvereniging De Club is een 10-jarig huurovereenkomst getekend. Zij zullen het eerste gedeelte (1/3 deel) van de sporthal op woensdagavond gebruiken om te repeteren. Het is daarnaast de bedoeling om concerten te organiseren en in de sporthal plaats te laten vinden. De sporthal wordt aangepast aan de geldende normen en bij de gemeente is een subsidieaanvraag ingediend om aankleding, licht, geluid en warmte/koeling te verbeteren. Zelf bouwt De Club een opslagruimte voor de instrumenten en een archief voor de muziekstukken.

 

Andere gegadigden voor gebruik accommodatie

Na een berichtgeving in het Montferland Journaal over de overeenkomst met De Club vragen meer partijen naar de mogelijkheden om 1/3 deel van de sporthal te huren. Denk hierbij aan 5 dagen BSO, een kaartclub, survivalgroep, enz. waarbij de accommodatie wordt gebruikt in de uren dat de voetballende leden geen gebruik maken van de accommodatie.

Sleutelplan

Het bestuur heeft Voskamp opdracht gegeven om alle cilindersloten in alle deuren te vervangen en er komen nieuwe hangsloten op de ballenrekken. De laatste jaren zijn om verschillende redenen de sleutels deels of helemaal niet ingeleverd waardoor er geen overzicht meer is wie waar bij kan. Door alles te vervangen, kan er een nieuwe start gemaakt worden en verdwijnen er geen ballen meer uit het rek. Dat betekent dat er vanaf het nieuwe seizoen met de oude sleutels niets meer geopend kan worden en dat je ervoor moet zorgen dat je in het bezit bent van de nieuwe sleutels.

Tractor gestolen

In de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 juni is rond 00.30 uur in slechts acht minuten tijd onze tractor gestolen uit de groene container achter veld 2. Gezien de korte tijd die men hiervoor nodig heeft gehad, zou je kunnen concluderen dat het geen onbekenden zijn geweest. Het camerasysteem heeft op het plein tussen de sporthal en de kantine, maar ook op de parkeerplaats, vast kunnen leggen hoe het een en ander heeft plaatsgevonden. De beelden zijn aan de politie overhandigd en er is aangifte gedaan.

Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw tussen sporthal en kantine

Het bestuur wil de kansen en mogelijkheden onderzoeken om de accommodatie te optimaliseren. De positie van sport in de samenleving is de laatste jaren sterk veranderd en dat geldt dus ook voor sportverenigingen en hun rol daarin. Een voortvloeisel hiervan is het ontstaan van Open Club De Nevelhorst.

Multifunctionele sportaccommodaties voor sporten en bewegen zijn actuele termen voor het hedendaagse verenigingsleven.

Het gedeelte tussen de sporthal en de kantine voldoet absoluut niet meer aan de huidige eisen en daarom zijn er plannen om dit toekomstbestendig te maken. Er gaan verschillende initiatiefgroepen opgestart worden om dit haalbaarheidsonderzoek te doen. Deze groepen krijgen de opdracht om te onderzoeken waar de mogelijkheden/kansen liggen op het gebied van financiële haalbaarheid, duurzaamheid, multifunctionaliteit, vernieuwing en uitbreiding kleedkamers, en wellicht het aanzien van onze accommodatie.

Architect Hurenkamp uit Velp is benaderd om een eerste impressie te maken van onze wensen. Dit is uitgewerkt, maar zeker nog niet definitief, en dient voor de beeldvorming. Het voorstel zal nog verder in detail uitgewerkt moeten worden.

Oude situatie:

Mogelijke nieuwe situatie:

Het bestuur van DVC’26 vindt het zeer belangrijk dat ieder lid, vrijwilliger en/of sponsor goed geïnformeerd wordt over de voor- en nadelen van dit project. Zodra de plannen concreter zijn, zullen er inloopavonden gehouden worden waar geïnteresseerden van harte welkom zijn. Wij zullen jullie hierover via diverse kanalen informeren.

Sportieve groet,

Marco Swenne
Voorzitter DVC’26
voorzitter@dvc26.nl

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta