Het seizoen 2018-2019 is alweer bijna aan het eind. Een mooi moment om terug te kijken naar het afgelopen seizoen en vooruit te blikken naar seizoen 2019-2020.

Een nieuw seizoen, een nieuwe indeling

De indelingen voor het nieuwe seizoen, dat is weer hét onderwerp waar veel mensen binnen de club mee bezig zijn. Maar het is ook een onderwerp waar veel mensen weer iets van gaan vinden als deze indeling bekend wordt gemaakt. Een enorme spanning: in welk team zal mijn zoon of dochter het nieuwe seizoen spelen? Ik heb veel waardering voor de groep mensen die zich jaarlijks bezighoudt met deze invulling.

Is dit de methode waar we nog veel langer mee door moeten gaan? Als het aan mij ligt gaan we dit in de toekomst op een andere wijze invullen. De KNVB is enkele jaren geleden gestart met leeftijdscompetitie om het voetbal eerlijker en transparanter te maken. We zullen nog veel meer met deze vernieuwing moeten doen om de ontwikkeling van het kind centraal te stellen. Ieder kind kan zich ontwikkelen, als het maar de juiste begeleiding en training krijgt. Ik geloof in deze ontwikkeling en gelukkig nog vele met mij binnen de vereniging. Echter, we staan niet alleen in voetballand in Nederland. Het opleiden van de jeugd moet binnen DVC’26 nog een veel prominentere rol krijgen. Het plezier in opleiden, waar ook het spelen van wedstrijden bij hoort, zal meer en meer als rode draad binnen de vereniging gaan lopen. We moeten luisteren naar de behoeftes van de jeugd, waar ze plezier aan beleven en waar ze in getraind willen worden.

Veranderende voetbalbehoeftes

We zien steeds meer behoefte aan het voetballen met vrienden en vriendinnen. Dit is een onderwerp dat al langer binnen het seniorenvoetbal speelt, maar nu ook veel terugkomt binnen de jeugd vanaf 13 jaar. Voetbal is ontspanning, na een dag op school of na het bijbaantje snel nog even lekker ballen met de vrienden. We zien deze ontwikkeling ook terug in onze selectieteams, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Het stoppen op jonge leeftijd om in het eerste elftal te voetballen, gaat steeds meer plaatsvinden op jonge leeftijd. Ze gaan dan in een lager team spelen met vrienden. Veel voetballiefhebbers hebben mij afgelopen jaren de vraag gesteld: wat gaan jullie daaraan doen? Een makkelijke vraag, maar wat kunnen we eraan doen? Willen we er wat aan doen, of bepaalt het individu zelf waar zijn behoefte ligt? Volgens mij ligt het bij het individu zelf om te bepalen waar hij of zij speelt. Natuurlijk heeft de club regels hoe we hiermee om willen gaan. Voor mij blijft de vraag open staan: wat moeten we anders doen om het voor spelers en speelsters interessant te houden om voor Heren en Vrouwen 1 te willen spelen? De trots om in deze teams te mogen spelen, moet weer terugkomen. Voor velen is het een wens, maar voor een aantal is het maar te realiseren.

Naast het spelen met vrienden is ook het moment van spelen onderwerp op de agenda. Traditioneel voetballen we met de jeugd op zaterdag en senioren op zondag. Sinds enkele jaren hebben we een aantal zaterdagteams. We hebben de vraag gehad vanuit enkele leden om dit te mogen opstarten. Het is een geweldige aanvulling in het voetballandschap voor DVC’26. De beleving op de zaterdag, aansluitend op de wedstrijden van de jeugd, is bijzonder goed. Het voetballen op zaterdag wordt de komende jaren een wezenlijk onderdeel binnen de club. De ontwikkelingen die hierin plaatsvinden, zullen in het nieuwe seizoen op de agenda staan.

Ontwikkelingen in de kantine

De gezelligheid binnen onze club wordt ook mede vormgegeven door Sjaak en zijn medewerksters. Zij staan continu paraat om iedereen te voorzien van een hapje en drankje in een huiselijke sfeer. Veel andere verenigingen zijn jaloers op onze kantine en de mensen die er werken. Deze gezelligheid heeft ook een keerzijde. Het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen is niet toegestaan. De club heeft zich te houden aan wettelijke regels, onder andere rondom het schenken van alcoholische dranken. Het gebruik van alcohol onder de minderjarige jeugd is groot, blijkt uit alle cijfers die wij hebben besproken met diverse instanties. Wij kunnen en mogen geen alcoholische drank schenken aan minderjarige jeugd. Wij zullen dit in het nieuwe seizoen nog duidelijker laten terugkomen in de kantine. Het vragen naar ID en het tijdstip van schenken van alcoholische dranken zullen duidelijk vermeld worden in de kantine. In overleg met Gemeente Montferland zullen er ook controles worden uitgevoerd op de wedstrijddagen. Als minderjarigen worden ‘betrapt’ op het nuttigen van alcoholische drank, dan zal de bekeuring betaald worden door de betreffende mensen. Als de vereniging wordt ‘betrapt’ op het schenken aan minderjarigen, dan is de bekeuring voor DVC’26. Het zijn forse bekeuringen waar niemand op zit te wachten. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar we elkaar op moeten aanspreken. Als bestuur zullen wij zeker optreden als we minderjarigen alcoholische drank zien nuttigen.

Rookvrij sportpark

Naast alcohol is ook roken een onderwerp waar veel mensen een mening over hebben. Afgelopen jaar is deze discussie ook op onze agenda gekomen. De vraag hoe DVC’26 hier mee omgaat, is mij diverse malen gesteld. Mijn mening hierover is eenvoudig: ik vind het onacceptabel dat er wordt gerookt op momenten dat er jeugd aan het voetballen is op het sportpark. Op veel plaatsen wordt er gerookt waar jeugd aan het voetballen is, of langsloopt om te gaan voetballen. Een vreemde plaats waar wordt gerookt is bij de kleedkamers onder de tribune. De teams die in deze kleedkamers zitten, krijgen de rook er gratis bij. Ben je volop bezig met de wedstrijd, dan moet je soms eerst door de rook van de sigaren en sigaretten. Onbegrijpelijk dat dit gebeurt! Ondanks herhaaldelijk verzoek om daar niet te roken. Om ook hierin duidelijkheid te geven, gaan we het sportpark rookvrij maken. Als wij het als vereniging zelf niet doen, zullen we de komende jaren worden ‘gedwongen’ om dit te gaan doen. In de omgeving van de kantine zullen we zorgen voor ‘rookgebieden’. Dit zal met ingang van het nieuwe seizoen geïntroduceerd worden.

Mijn rol als voorzitter

Het afgelopen jaar heb ik mij de vraag gesteld hoe ik verder wil met de rol als voorzitter van DVC’26. Zes jaar geleden ben ik gestart als voorzitter van deze mooie club. Ik heb steeds gezegd dat zes jaar de limiet is voor een voorzitter, anders wordt het een sleur. De tijd is voorbijgevlogen en nu sta ik op het punt om te kijken hoe nu verder. De club is in ontwikkeling en zaken waar we veel tijd en energie in hebben gestoken worden de komende twee jaar uitgerold. Blijf je dan aan als voorzitter en help je mee aan de verdere ontwikkeling? Het traject van de Open Club en Vitaal Sportpark komen nu tot bloei. De startsubsidie vanuit de Provincie en de Gemeente zullen ons helpen de eerste stappen te zetten naar een multifunctioneel park met veel mogelijkheden. De tweede fase wordt de renovatie van kleedkamers, tribune en sporthal. Daar komen we in de volgende Algemene Ledenvergadering op terug. De Open Club geeft ons veel mogelijkheden in samenwerking met buurt, sportverenigingen, scholen, zorg en gemeente. Dit is uniek voor onze regio. DVC’26 neemt het voortouw om hierin verder te ontwikkelen. Een mooie stap voorwaarts. Hoe ga je daar als voorzitter mee om? Een moeilijke vraag voor mij om daar antwoord op te geven. Het zoeken naar een opvolger is in volle gang. Echter, kandidaten zijn moeilijk te vinden. Het kost veel tijd en energie om een vereniging als DVC’26 samen met de collega-bestuurders te kunnen besturen. Het is echter wel een zeer mooie ervaring die voor de liefhebber echt een aanrader is. Ik twijfel dus hoe het verder moet met mijn rol als voorzitter. Gelet op mijn privésituatie en mijn zakelijke beslommeringen moet ik stoppen. Echter, het gezin geeft mij de ruimte om hier in alle rust de juiste keuze in te maken. Als er liefhebbers zijn, dan mogen zij zich melden om te kijken wat het betekent om voorzitter te zijn van deze mooie vereniging. De vereniging zal niet zonder voorzitter komen te zitten, als er geen nieuwe kandidaat komt. Ik zal een nieuwe termijn oppakken en verder gaan met de zoektocht. Ik wil mijn beschikbare tijd graag verder besteden aan de ontwikkeling van de Open Club en het Vitaal Sportpark.

Ik wens eenieder een prettige vakantie en kom goed voorbereid naar het nieuwe seizoen.

Sportieve groet,
Bas Strijbosch
voorzitter@dvc26.nl 

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta