Het seizoen 2018-2019 is in volle gang voor alle teams. Gedurende het seizoen zijn er veel onderwerpen die wij als Algemeen Bestuur van DVC’26 met u willen delen. Regelmatig nemen wij u in deze vaste column mee in een aantal ontwikkelingen binnen DVC’26. Deze keer wil ik aandacht besteden aan de organisatiestructuur van de vereniging, die sinds kort bestaat uit het Dagelijks Bestuur en daaronder zelfstandig opererende commissies.

Rol van de commissies en de Verenigingsraad

De commissies zijn en worden binnen DVC’26 steeds belangrijker. De structuur van de vereniging is in de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober jl. toegelicht. De opzet is als volgt te beschrijven. Vanuit een groot aantal commissies neemt een deelnemer plaats in de Verenigingsraad. Deze raad vergadert periodiek met het Dagelijks Bestuur over de invulling van DVC’26. De commissies bepalen in grote lijnen wat en hoe de vereniging zich verder gaat ontwikkelen. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor ondersteuning en coördineert de grote lijnen m.b.t. de ingezette koers. De commissies krijgen ook financiële verantwoordelijkheid voor de zaken die in de begroting zijn meegenomen. De Verenigingsraad bepaalt samen met het Dagelijks Bestuur de begroting voor het nieuwe seizoen.

DVC’26 wil steeds meer een vereniging worden waar voor iedereen een plaats moet zijn om te kunnen voetballen. Dit kan echter nooit alleen door het bestuur ingevuld worden, maar vooral met en door de leden. Zij bepalen waar wij de focus op leggen, nu en in de toekomst. Het grote aanbod aan mogelijkheden binnen onze vereniging maakt het mogelijk om ook veel commissies – en dus mensen – mee te laten spreken over de invulling.

Jeugdraad en Ouderraad

Naast de commissies gaan wij ook de jeugd en ouders vragen om mee te praten over zaken die van belang zijn voor DVC’26. De Jeugdraad is een groep van ongeveer 11 deelnemers en deelneemsters in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. Zij komen periodiek samen om onderwerpen te bespreken waar vanuit de jeugd behoefte aan is. Dit kan zijn het indelingsproces, competitie-indeling, het trainingsschema, invulling van kader, enz. Zij zullen ook periodiek spreken met het bestuur om invulling te geven aan zaken waar behoefte aan is.

Ook ouders spelen een grote rol binnen de vereniging. Veel ouders hebben een mening over zaken die zich afspelen binnen onze club. Nu worden deze opmerkingen vaak langs de lijn gemaakt en verder niet doorgespeeld naar het bestuur of de commissies. Ook ouders willen wij nu de gelegenheid geven om onderwerpen op de agenda te krijgen waar behoefte aan is. De Ouderraad krijgt ook de mogelijkheden om zaken met het bestuur en de commissies te kunnen bespreken.

Heeft u interesse om deel uit te maken van de Ouderraad, dan kunt u zich aanmelden via ouderraad@dvc26.nl. Wij doen een beroep op u om zich aan te melden. U krijgt nu de kans om zich te laten horen binnen de vereniging. Samen met het bestuur en de commissies bepaalt u dan de invulling van en voor de leden.

Communicatie

Naast overleg in de Verenigingsraad, Jeugdraad en Ouderraad wordt er door de verschillende coördinatoren natuurlijk ook regelmatig met het kader gesproken. Naast dergelijke interne overlegvormen is de communicatie vanuit de vereniging tevens een belangrijk onderwerp. Met de investering in een nieuwe website met de daaraan gekoppelde mogelijkheden van communicatie (denk aan de Voetbal.nl-app, diverse schermen op het sportpark, de website zelf, diverse nieuwsbrieven, en social media als Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube) kunnen wij ons als vereniging veel beter presenteren. De afgelopen weken zijn er via deze kanalen al diverse berichten naar buiten gekomen over zaken die de vereniging graag met u wil delen.

Laat uw stem horen!

Door op deze wijze de structuur neer te zetten, maken wij als vereniging een enorme stap voorwaarts. In het verleden werden de zaken binnen de muren van de bestuurskamer geregeld; nu zetten wij de deur open om samen de vereniging verder te helpen richting de toekomst. Het is uw vereniging en wij willen leden de mogelijkheid bieden om verschillende mogelijkheden van voetbal aan te bieden. Alles is bespreekbaar, maar het moet wel door en voor de leden gebeuren. Wij als bestuur en commissies zijn afhankelijk van u als lid, toeschouwer of ouder. Laat uw stem horen!

In de regio is DVC’26 uniek in deze aanpak. Wij willen ons hiermee dan ook verder gaan onderscheiden. Wij hebben veel te bieden, maar we willen juist datgene aanbieden waar behoefte aan is. Hoe interessanter wij het voor u als spelend lid of toeschouwer kunnen maken, des te beter en gezelliger het wordt bij onze club.

DVC’26 is uw club van jong tot oud!

Sportieve groet,
Bas Strijbosch
voorzitter@dvc26.nl 

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta