Beste DVC’26’ers,

Voorzichtig is er weer een start gemaakt aan een nieuw seizoen. De poulewedstrijden voor de beker zijn gespeeld en de meeste teams hebben op dit moment 2 competitiewedstrijden achter de rug. Iedereen zal blij zijn dat er eindelijk een heel en normaal seizoen gespeeld kan worden.

In de media was regelmatig te lezen dat corona veel sportverenigingen (naast veel bedrijven) behoorlijk in financieel onbalans heeft gebracht. Ook DVC’26 heeft behoorlijk last gehad van de coronamaatregelen. De belangrijkste inkomstenbron is de kantine en deze is door alle maatregelen flink wat maanden dicht geweest. Gelukkig zijn bijna alle sponsoren en leden DVC’26 trouw gebleven en zijn hun financiële verplichtingen nagekomen, waarvoor dank. Ook zijn alle mogelijkheden (NOW, TASO, BOSA) optimaal benut en is er het maximale uitgehaald. Desondanks heeft DVC’26 een financieel jasje uitgedaan maar zijn wij als bestuur ervan overtuigd dat het dit seizoen weer allemaal in goede orde hersteld wordt.

Opening diverse nieuwe sportfaciliteiten op het sportpark op 16 oktober

Zaterdagmiddag 16 oktober vanaf 15.00 uur worden het Jan Overgoor-skillscourt, de krachtheuvel en de beachhal geopend. Meerdere wedhouders van de gemeente, andere gemeentefunctionarissen, vrijwilligers en sponsoren die geholpen hebben om de nieuwe sportvoorzieningen tot stand te brengen, zijn uitgenodigd. Maar ook andere belangstellenden vanuit de vereniging zijn van harte welkom. Het is de bedoeling dat de diverse onderdelen geopend worden door DVC’26-teams die laten zien hoe de voorzieningen gebruikt kunnen worden. Voor de krachtheuvel wordt zelfs een instructeur van I’am Sport Doesburg ingeschakeld.

Besloten feestavond voor alle 18+ leden van DVC’26 op zaterdagavond 16 oktober

De 18+ leden hebben het meest te lijden gehad tijdens corona op het gebied van de mogelijkheden om de sport uit te mogen oefenen. Daar waar de jeugd al weer heel snel onderling mocht trainen en wedstrijden spelen, bleef dit voor de 18+ leden onmogelijk. Voor deze groep leden is er op zaterdag 16 oktober vanaf 19.30 uur een besloten feestavond waarbij ze samen met een introducee voor 25 euro p.p. een leuke all-in (eten en drinken) feestavond kunnen bijwonen. In de sporthal zal het Crazy DJ-team voor de muziek zorgen en op het plein zullen diverse drank- en eettenten te vinden zijn. De teams kunnen op donderdag 7 oktober de toegangskaarten ophalen, maar ook losse kaarten kunnen deze avond gekocht worden. Ook zullen er bij Sjaak achter de bar losse kaarten gekocht kunnen worden. Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn er al ruim 300 toegangskaarten besteld.

Algemene ledenvergadering op maandag 25 oktober

Vorig jaar heeft de algemene ledenvergadering helaas geen doorgang kunnen vinden, maar op maandag 25 oktober vanaf 20.00 uur zal deze plaatsvinden in de kantine van DVC’26. Naast de financiële gevolgen door corona zullen ook onderwerpen zoals de nieuwbouwplannen, toekomstvisie, rook- en drankbeleid binnen DVC’26 en gebruik sporthal door derden aan bod komen. Hopelijk mogen wij veel leden op deze avond verwelkomen.

Diverse acties voor de clubkas

Freek Hakkers heeft zich ingezet om de actie van Albert Heijn bij DVC’26 op poten te zetten en het voorlopige resultaat is 843 euro voor onze clubkas. Verder heeft Peter ten Brinke samen met enkele leden van de Activiteitencommissie de Grote Clubactie weer een vervolg gegeven. Vorig jaar werd er ruim 5.000 euro opgehaald en de insteek is om dat bedrag dit jaar te overtreffen. Ook heeft Peter de ClubSupport-actie vanuit de Rabobank voor het eerst voor DVC’26 binnengehaald. Alle DVC’26-leden kunnen als Rabobank-lid hun stem voor DVC’26 uitbrengen zodat DVC’26 optimaal van deze actie profiteert. Het zou mooi zijn wanneer alle leden beide acties omarmen en hun best doen er samen het maximale uit te halen. Met de opbrengst kan een nieuwe tractor gekocht worden zodat de 2.5 kunstgrasvelden elke week gesleept kunnen worden. Mocht er geld overblijven, dan zal dit in de jeugd gestoken worden.

Er staan in de maand oktober naast voetbal diverse ander activiteiten op de agenda, zoals hierboven beschreven is. Ook zal zondagmiddag 17 oktober de nodige aandacht aan de kermis op ons sportpark geschonken worden, maar dat ligt helemaal in de vertrouwde handen van Sjaak en zijn crew.

Ik hoop jullie tijdens het voetbal en/of andere activiteiten bij DVC’26 te treffen. Laten wij er na alle narigheid van de afgelopen twee seizoenen weer een mooi en sportief seizoen van maken.

Sportieve groet,

Marco Swenne
Voorzitter DVC’26
voorzitter@dvc26.nl

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta