Beste sportvrienden,

Het is ondertussen begin september en de eerste bekerwedstrijden zijn alweer gespeeld. Het sportpark is opengesteld voor de leden, maar ook ouders en andere bezoekers zijn welkom. Natuurlijk dienen de coronamaatregelen nog altijd in acht genomen te worden. Ik zie veel leden er veel te nonchalant mee omgaan, waardoor ook DVC’26 het risico loopt op besmettingen, met als gevolg dat het sportcomplex voor een bepaalde tijd op slot moet. Gebruik jullie verstand en hou vol om de regels strikt na te leven.

Misverstand rechtzetten

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik aangekondigd dat DVC’26 op veld 2-3-4 een super-de-luxe drainagesysteem zou krijgen. Dit is echter niet correct, het is een beregeningssysteem geworden met zo’n twintig sproeikoppen per veld. Veld 3 en 4 zijn in een prima conditie en veld 2 volgt snel. Door het plaatsen van de verlichting rondom veld 2 moest de bovenlaag compleet verwijderd worden en heeft dit veld langer nodig om speelklaar te zijn. De verwachting is dat veld 2 begin oktober weer gebruikt kan worden.

Wat is er allemaal in de afgelopen 6 maanden gebeurd bij DVC’26?

Na een kleine drie maanden niet te hebben mogen voetballen, is er in de zomermaanden volop doorgetraind en op een gegeven moment zijn er zelfs voor de jongsten oefenwedstrijden georganiseerd.

Het oude pannaveld voor de kantine is weggehaald en daarvoor in de plaats is een gloednieuw skillscourt gekomen waar naast voetbal ook voetvolley, volleybal en basketbal gespeeld kan worden.

Er is LED-verlichting om veld 2 geplaatst en in de planning staat dat voordat de donkere maanden beginnen ook veld 5 (incl. twee extra lichtmasten) en veld 6 van nieuwe LED-verlichting wordt voorzien.

Op het sportcomplex zijn drie beveiligingscamera’s geplaatst, mede vanwege de vele vernielingen aan fietsen in de fietsenstalling. De twee andere camera’s zijn aan de voorzijde en achterzijde van de kantine geplaatst. De camerabeelden blijven maximaal één week bewaard en worden alleen bekeken wanneer de situatie erom vraagt. De politie kan DVC’26 vragen om de beelden beschikbaar te stellen om tot vervolging over te gaan bij diefstal en vernielingen.

Wim van Zeist is als Hoofd Jeugdopleiding aangesteld voor 24 uur per week. Wim heeft een schat aan ervaring, zowel bij het profvoetbal als bij de amateurs. Deze ervaring moet ervoor zorgen dat de jeugd van DVC’26 beter opgeleid wordt en de trainers/leiders ook meegroeien. Er is begonnen met de onderbouw (O7 t/m O11) en dit zal de komende tijd doorgetrokken worden naar de bovenbouw jeugd. De structuur is voor de gehele jeugdafdeling al grondig gerenoveerd: tussen de trainers/leiders zijn OC (organisatorisch coördinatoren) en TC (technisch coördinatoren) geplaatst. Daarboven staat Hoofd Jeugdopleiding.

Er zijn elf nieuwe pupillendoeltjes aangeschaft uit de opbrengsten van de Grote Clubactie, zodat de jeugd van O7 t/m O11 op maandag en woensdag gelijktijdig op veld 1 kunnen trainen. Het is één grote mierenhoop, maar prachtig om te zien.

Het contract met Veltins en Errea is tussentijds met enkele jaren verlengd, wat DVC’26 een financieel voordeel heeft opgeleverd.

Ook is de Kledingcommissie weer in ere hersteld. De commissie bestaat uit ‘oudgedienden’ Jozette Menting en Ilona Willemsen. Daarnaast zijn ook Patricia Rompelaar, Peggy Straatsma en Dominique Hageman tot de commissie toegetreden. Ook Raymond Rompelaar draagt zijn steentje bij.

We hebben natuurlijk leuke zomerevenementen gehad op het DVC-terrein: o.a. Voetbal 3-daagse en Urban Sports, georganiseerd door Open Club De Nevelhorst. Ook wordt er in samenwerking met het Graafschap College gestart met een zogenoemde ‘hybride leeromgeving’ : studenten van het Graafschap College krijgen les op de verenigingen in Didam. De thuisbasis voor de studenten is DVC’26. Die krijgen het komende jaar op de donderdagen les bij DVC’26 en de studenten ondersteunen trainingen bij de verenigingen.

Wat staat er nog in de planning tot eind van het jaar?

Op de tribune bij het hoofdveld komt een observatiesysteem om trainingen en wedstrijden achteraf te analyseren, maar ook live streaming van trainingen en wedstrijden behoort tot de mogelijkheden. Hierdoor kunnen alle thuiswedstrijden van alle DVC’26-teams thuis door belangstellenden bekeken worden. Ook kan het systeem gebruikt worden om een speciale wedstrijd, zoals een kampioenswedstrijd, op te nemen. Hiervan kunnen alle DVC’26-teams gebruikmaken, wat zou kunnen betekenen dat vaste bespelers van het hoofdveld incidenteel naar een ander veld moeten uitwijken.

Er is totaal geen overzicht wie welke sleutel heeft en wie waar toegang heeft. Er komt in de winterstop een geheel nieuw sleutelplan. Er worden meerdere opties onderzocht. Moeten er nieuwe cilinders komen met verschillende sleutels, of juist druppels om iedereen de hoogstnoodzakelijke toegang te verlenen? Er zijn een drietal offertes opgevraagd en daarna zal er een keuze gemaakt worden.

Op dit moment wordt er naast onze Clubshop in de sporthal een extra ruimte gecreëerd voor de Hoofd Jeugdopleiding, maar ook voor Dorothé Kuppens, die terug is van weggeweest en zondags bij het 1e als gastvrouw aanwezig zal zijn. Naast de opstelling en de tussenstanden omroepen zal ze ook de gasten in de bestuurskamer verwelkomen.

Het bestuur heeft de wens uitgesproken om alle trainers, leiders en grensrechters herkenbaar in een DVC’26-outfit te steken. Op dit moment worden sponsoren benaderd om een deel van de kosten op zich te nemen.

Er zijn gesprekken gaande om weer een Feestcommissie in het leven te roepen. Mogelijk worden er weer oude tradities van stal gehaald zoals een jeugdtoernooi, onderling toernooi, rood/zwartfeest, kerstbingo, vrijwilligersfeest, enz.

Van verschillende sites van andere voetbalverenigingen zijn de rook- en alcoholprotocollen ‘geleend’; je kunt immers beter iets goeds jatten dan zelf slecht verzinnen. Deze protocollen zijn bij diverse commissies neergelegd om te beoordelen en aan te vullen. De verwachting is dat de protocollen op 1 oktober ingevoerd worden. Invoeren alleen is niet voldoende en de leden zullen zelf gehoor moeten geven aan de inhoud van de protocollen, daarnaast zal een handhavingsteam ingeschakeld worden op de regels na te leven.

Op 1 oktober wil DVC’26 ook volledig overgaan op cashloos betalen, dus simpelweg alleen nog pinnen. Er zal een overgang plaatsvinden tot 1 januari 2021. Op dit moment wordt er al heel veel gepind, dus wij verwachten daar geen problemen mee te hebben. Mogelijk wordt er per 1 januari ook een clubpas ingevoerd die op dit moment als proef bij enkele personen/commissies uitgeprobeerd worden. Je kunt dan als individu en/of als team met de clubpas werken.

Op dit moment is het terras tussen de kantine en sporthal van tenten voorzien om zodoende de kantine te ontzien. Misschien ten overvloede, maar ook op het terras gelden coronaregels en dienen wij ons daaraan te houden. Buiten roken op het terras is voor nu nog toegestaan, maar de peuken vervolgens op de grond gooien is DVC’26 onwaardig. Ruim je eigen rommel op.

Als bestuur wensen wij iedereen veel plezier en succes toe in de beker en competitie en hopelijk zorgt corona niet opnieuw voor een tijdelijke stop.

Met sportieve groet,
Marco Swenne
voorzitter@dvc26.nl

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta