Op deze webpagina vind je de publicatie van de conceptindeling voor onze jeugdteams van O8 t/m O19 voor het seizoen 2022-2023.

Komende week (week 24) zullen de laatste trainingen met de oude teams zijn. Vanaf week 25 (20 juni) is er de mogelijkheid om drie weken met de nieuwe teams te trainen (info hierover volgt dan via het nieuwe kader). Vanaf 11 juli is er dan vakantie (op voetbalgebied voor de jeugdteams) en zal alles in gereedheid worden gebracht voor het nieuwe seizoen. Vanaf 15 augustus zal er dan weer begonnen worden met trainen. Info hierover zal volgen via het kader.

Voorlopige indeling jeugdteams O8 t/m O19 seizoen 2022-2023

De gepubliceerde conceptindeling is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar we kunnen niet voorkomen dat er mogelijk toch nog iets niet juist genoteerd staat.

Het kan zijn dat door nieuwe aanmeldingen in een bepaalde leeftijdscategorie overgegaan wordt tot het vormen van een nieuw team. Dit kan leiden tot een herziene indeling.

Voor eventuele vragen over de conceptindeling verzoeken wij u voor dinsdag 14 juni contact op te nemen met coordinator13-19@dvc26.nl. Er wordt dan contact opgenomen en indien van toepassing kan een afspraak worden gemaakt, welke dan zal plaats vinden op woensdag 15 juni.

Dringend verzoek zich bij vragen rechtstreeks tot leden van de TC te richten en niet via andere kanalen discussie over de indeling te voeren.

Zoals u kunt zien (zie overzicht Vacatures jeugdteams 2022-2023) ontbreekt er voor een aantal teams nog (gedeeltelijk) kader. Mocht u interesse hebben om iets te betekenen hierin, dan verzoeken wij contact op te nemen met iemand van de TC of een e-mail te sturen naar coordinator13-19@dvc26.nl.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta