Op deze webpagina vind je de publicatie van de conceptindeling voor onze jeugdteams van O7 t/m O19 en de meidenteams MO17 en MO20 voor het seizoen 2023-2024.

Komende week (week 24) zullen de laatste trainingen met de oude teams zijn. Vanaf week 25 (19 juni) is er de mogelijkheid om 2 weken met de nieuwe teams te trainen (info hierover volgt dan via het nieuwe kader). Vanaf 3 juli is er dan vakantie (op voetbalgebied voor de jeugdteams) en zal alles in gereedheid worden gebracht voor het nieuwe seizoen. Vanaf 14 augustus zal er dan weer begonnen worden met trainen. Info hierover zal volgen via het kader.

Voorlopige indeling jeugdteams O7 t/m O19, MO17 en MO20 seizoen 2023-2024

De gepubliceerde conceptindeling is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar we kunnen niet voorkomen dat er mogelijk toch nog iets niet juist genoteerd staat. In proces teamindeling is te lezen hoe de indeling tot stand komt.

Het kan zijn dat door nieuwe aanmeldingen in een bepaalde leeftijdscategorie overgegaan wordt tot het vormen van een nieuw team. Dit kan leiden tot een herziene indeling.

Voor eventuele vragen over de conceptindeling verzoeken wij u voor dinsdag 13-6 contact op te nemen met marco1803@outlook.com. Er wordt dan contact opgenomen en indien van toepassing kan een afspraak worden gemaakt, welke dan zal plaats vinden op woensdag 14 juni.

Dringend verzoek zich bij vragen rechtstreeks tot leden van de TC te richten en niet via andere kanalen discussie over de indeling te voeren.

Zoals u kunt zien ontbreekt er voor een aantal teams nog (gedeeltelijk) kader. Mocht u interesse hebben om iets te betekenen hierin, dan verzoeken wij contact op te nemen met iemand van de TC of een e-mail te sturen naar marco1803@outlook.com.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta