Zoals eerder gemeld bijgaand de publicatie van de conceptindeling voor onze jeugdteams O12 t/m O19 voor het seizoen 2020-2021.

Zoals u kunt zien, ontbreekt er voor een aantal teams nog (gedeeltelijk) kader. Mocht u interesse hebben om iets te betekenen hierin, dan verzoeken wij contact op te nemen met iemand van de Technische Commissie (TC) of een e-mail te sturen naar coordinator13-19@dvc26.nl.

In tegenstelling tot eerdere berichten zal er al eerder begonnen worden met trainingen met de nieuwe teams. Vanaf maandag 22 juni 2020 zal er vanaf O12 getraind gaan worden met de nieuwe teams. Verdere info hierover volgt via het kader.

Voorlopige indeling jeugdteams O12 t/m O19 seizoen 2020-2021

De gepubliceerde conceptindeling is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar we kunnen niet voorkomen dat er mogelijk toch nog iets niet juist genoteerd staat. Het kan zijn dat door nieuwe aanmeldingen in een bepaalde leeftijdscategorie overgegaan wordt tot het vormen van een nieuw team. Dit kan leiden tot een herziene indeling.

Voor eventuele vragen over de conceptindeling verzoeken wij u contact op te nemen met coordinator13-19@dvc26.nl. Er wordt dan contact opgenomen en indien van toepassing kan een afspraak worden gemaakt. Dringend verzoek zich bij vragen rechtstreeks tot leden van de TC te richten en niet via andere kanalen discussie over de indeling te voeren.

Op vrijdag 3 juli 2020 zullen de teams van de onderbouw (mini’s t/m O11) gepresenteerd worden. Verdere details hierover volgen nog.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta