Om een vereniging goed te laten draaien, is geld nodig. En het is van belang dat dit geld op tijd op de bank binnen is, want een vereniging heeft financiële afspraken die ze op tijd moet voldoen. Dit geldt ook voor DVC’26.

Wanbetalers

Helaas komt het steeds vaker voor dat leden niet op tijd hun contributie overmaken. Dit is heel vervelend voor de penningmeester. Die moet niet alleen zien dat hij de betalingen van de club rond krijgt, maar hij moet ook nog eens achter de leden aan in verband met de achterstallige contributie. Dit kost de penningmeester onnodig veel tijd.

Nieuwe regels

In de Algemene Ledenvergadering is afgesproken hoe het probleem van moeilijk te innen contributie vanaf nu wordt aangepakt. In onderstaand schema zie je wat de gevolgen kunnen zijn. In het ergste geval wordt iemand na circa 7 weken geroyeerd. Hij/zij is dan geen lid meer van DVC’26, maar kan zich ook niet bij een andere vereniging aanmelden.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met:
Penningmeester
Willy Elshof
Tel. 0316-226219
E-mail penningmeester@dvc26.nl

Via deze link kom je bij de volledige tekst van het protocol.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta