De laatste weken heeft het nieuwe bestuur diverse gesprekken gevoerd om de twee vacante bestuurszetels ingevuld te krijgen. Tijdens de bestuursvergadering van het dagelijks bestuur is de kogel door de kerk gegaan en is de samenstelling van het bestuur aangepast.

Het bestuur ziet er vanaf heden als volgt uit:

  • Voorzitter: Marco Swenne
  • Penningmeester: Willy Elshof
  • Secretaris: Ilona Willemsen
  • Accommodatie: Jan Overgoor
  • Technische Commissie: Bjorn Aaldering

Jan Overgoor en Bjorn Aaldering zullen ondersteund worden door Sander Scheerder. Bjorn en Sander zullen de komende tijd de samenstelling van de Technische Commissie onder de loep nemen, meerdere gesprekken voeren met de huidige en mogelijke nieuwe commissieleden en daar waar nodig aanpassingen/aanvullingen doorvoeren.

Het is belangrijk dat voor elke leeftijdsgroep bekend is waar men moet zijn bij calamiteiten/vragen. De juiste structuur, inclusief de namen en telefoonnummers van de coördinatoren, zullen spoedig op de website onder het kopje Commissies bekend gemaakt worden.

In de statuten van DVC’26 staat benoemd dat het bestuur uit minimaal vijf personen dient te bestaan, maar ook diverse leden hebben laten horen dat drie bestuursleden te weinig is. Hierop is nu ingespeeld.

Wij wensen Jan, Bjorn en Sander veel plezier, succes en wijsheid toe.

Het bestuur

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta