DVC’26 is op 6 november 2018 van start gegaan met een Jeugdraad. De Jeugdraad van DVC’26, die bestaat uit elf aanvoerders tussen de 15 en 18 jaar, gaat meedenken en -beslissen over voetbalthema’s die hen aangaan. Waardevolle input voor de club om erachter te komen wat deze jongeren precies drijft. Een mooie manier om jeugdvoetballers van nu een stem te geven.

Wat doet de Jeugdraad?

In de Jeugdraad zal met de jongeren gesprekken worden gevoerd over wat hen drijft. Wat vinden ze leuk aan voetbal en wat juist niet? Wat zou DVC’26 in hun ogen kunnen doen om de sport leuker te maken? De Jeugdraad komt minimaal één keer per kwartaal bijeen om mee te praten en te denken over ontwikkelingen bij DVC’26.

Doelstelling bestuur

Door jongeren mee te laten praten en te denken, wil het bestuur van DVC’26 een (nog) beter gevoel krijgen bij wat er speelt binnen de vereniging. Het bestuur wil hiermee zorgen voor verbinding tussen jeugdspelers en het bestuur. Input uit de Jeugdraad wil het bestuur meenemen in het vormen van (jeugd)beleid.

De oprichting van de Jeugdraad is tevens een krachtig middel om de binding met de jeugdleden te verhogen, de sfeer op de club te vergroten en leden te behouden voor de vereniging, als voetballer en/of vrijwilliger.

Heb je vragen of onderwerpen, dan ben je welkom om dit bij ons kenbaar te maken. Neem hierover contact op met de Jeugdraad van DVC’26 via e-mail: jeugdraad@dvc26.nl.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta