De Algemene Ledenvergadering van DVC’26 was dit jaar op maandag 22 oktober. De opkomst was goed: 60 leden waren in de kantine aanwezig en toonden belangstelling voor het reilen en zeilen van de club. Onderaan deze pagina staat een link naar het volledige verslag van de ALV. Hier alvast een samenvatting.

Afgelopen jaar

Zoals gebruikelijk startte voorzitter Bas Strijbosch met een terugblik op het afgelopen voetbaljaar. De prestaties van de diverse teams passeerden de revue. Ook was er aandacht voor de organisatiestructuur van de vereniging, die vanaf nu bestaat uit het Dagelijks Bestuur (DB) en daaronder zelfstandig opererende commissies.

Fusie

De fusie met Sprinkhanen was ook een belangrijk item. Die staat namelijk voorlopig op een laag pitje, omdat de gemeente Montferland niets ziet in de aanleg van een nieuw sportpark, een voorwaarde van Sprinkhanen om verder te gaan met de fusieplannen. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

Financiën

De kascommissie deed verslag van de kascontrole en concludeerde dat de penningmeester zijn zaken goed op orde heeft. Daarna volgde het verslag van de penningmeester over de financiële stand van zaken van DVC’26. Een hot item voor de penningmeester en de club is hoe te handelen bij contributieachterstand. Hierover heeft de ALV een protocol aangenomen.

Jubilea

Natuurlijk was er ook dit jaar weer een aantal jubilarissen met lidmaatschappen variërend van 12,5 tot 50 jaar en alle gedenkwaardige jubilea die daartussen zitten.

Vele handen maken licht werk

Ook de vele vrijwilligers werden niet vergeten tijdens de ALV. Zij zorgen ervoor dat het sportpark veilig en schoon is. Iedere week komen ze weer naar de Nevelhorst om de kunstgrasvelden te borstelen, de lijnen te trekken, de struiken te snoeien en voorkomende onderhoudswerkzaamheden te verrichten. De voorzitter had een dankwoordje voor hen.

Jarenlange inzet beloond

Willie Hubers en Martin Som werden benoemd tot Lid van Verdienste. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de club. En beide mannen gaan daar ook nog wel even mee door. De club waardeert dit enorm!

Open club

Binnen de club worden verschillende plannen tegen het licht gehouden. De Nevelhorst zou een multifunctioneel sportcomplex kunnen worden, waar verschillende verenigingen terecht kunnen. Te denken valt aan samenwerking met Triathliem, de tennisvereniging TVD, Aerofit. De open-club-gedachte zal in de nabije toekomst concreet vorm krijgen.

Nieuwe secretaris

Gerry Schuurman is afgetreden als secretaris. Hij heeft het stokje overgedragen aan Ilona Willemsen. Gerry werd dit afgelopen jaar bereid gevonden de taken van Martin Som over te nemen, die door andere werkzaamheden zijn werk als secretaris van DVC’26 moest neerleggen. DVC’26 is dankbaar dat Gerry deze grote klus op zijn eigen gedegen manier heeft willen oppakken. Ilona Willemsen is vanaf nu tot secretaris en daarmee lid van het Dagelijks Bestuur. Wij wensen Ilona veel succes met deze tijdrovende functie.

Notulen en jaarverslag

Klik hier voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering en het Jaarverslag 2017-2018.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta