Bas, je stopt – met pijn in het hart – als voorzitter van DVC’26, dus tijd om terug en ook vooruit te kijken.

Met welke ambities ben je aan het voorzitterschap bij DVC’26 begonnen? Welke heb je kunnen waarmaken? Welke doelen had je nog graag bereikt of afgemaakt? Blijf je actief binnen/voor de club? Zo ja, hoe dan?
Ik ben zonder ambities aan het voorzitterschap begonnen. 20 jaar geleden begon ik in de sponsorcommissie van DVC’26. Van daaruit was ik 3 jaar voorzitter van de jeugd. Vervolgens kwam het voorzitterschap van de club op mijn pad. Ik volgde 6 jaar geleden Jan Overgoor op, die DVC’26 door een belangrijke en lange bouwperiode hielp.

Mijn doelen bij DVC’26 lagen vooral bij het professionaliseren van de jeugdopleiding. Met Renato Boekhorst, Laurens Knippenborg en Nico van Zoghel hebben we daarin de eerste stappen gemaakt, maar we zijn nog niet waar we willen zijn, namelijk dat alle jeugdspelers/-teams gediplomeerde trainers hebben en zo beter leren voetballen. En bijzonder: dit jaar bestaat het eerste uit allemaal jonge jongens uit de eigen opleiding. We hopen dat ze zich verder ontwikkelen onder trainer Edwin Hoogerdijk.

Ook zijn we bezig met de open club/vitaal sportpark. Met deze projecten willen we m.n. de jeugd breder, gevarieerder trainen en het sportpark optimaal gebruiken. DVC’26 hoopt met de inkomsten hiervan de teruggeschroefde subsidies te compenseren. Bij deze laatste ontwikkelingen blijf ik betrokken. DVC’26 gaat verder op twee sporen. Mijn opvolger zal het voetbalgedeelte gaan aansturen. Raymond Zweers en Alex Steg trekken de kar bij de genoemde projecten.

Onder jouw voorzitterschap is er nogal wat veranderd in de bestuur/organisatiestructuur. Wat was hiervoor de reden? Hoe werkt het in de praktijk?
De vergaderingen in het vroegere 7-koppige bestuur duurden te lang en waren daardoor minder effectief. We besturen tegenwoordig met z’n 3’en: voorzitter, secretaris en penningmeester. De organisatie/verantwoordelijkheid ligt nu meer bij de verschillende commissies. Zo zijn de clubleden meer betrokken bij de organisatie, is er ruimte om mee te denken en invloed te hebben. Er komen nu ook anderen aan bod in vergelijking met eerder en daarmee ontstaat er een breder draagvlak voor keuzes. Het bestuur wil toegankelijk en aanspreekbaar zijn. We zijn daarom veel op het veld tussen de leden.

Kun je kort reageren op deze begrippen?
vrijwilligers: hart van de vereniging!
Zonder vrijwilligers kan geen club draaien. Ik vond het daarom belangrijk onze jongens op te voeden met dit besef. Meer mensen moeten zich hiervan bewust worden en een steentje gaan bijdragen.
verenigingspanel: belangrijke bron van kennis voor het bestuur
ouderraad: belangrijke input voor het beleid van het bestuur
jeugdraad: manier/middel om de jeugd te bereiken
We vinden het belangrijk om te weten wat er binnen de jeugd leeft aan voetbalwensen en meer.
enquêtes/communicatie: We willen regelmatig checken wat er leeft binnen de club. Met de nieuwe website (2018), de column van de voorzitter, nieuwsbrief en club.tv willen we de mensen breed informeren. Wat opvalt: Vooral als ik een mening geef, krijg ik veel reacties uit verschillende hoeken. Dus het spreekt de leden en anderen zeker aan. Mijn conclusie: DVC’26 leeft bij de mensen, ook al zien we dat niet terug in het aantal toeschouwers…
open club: open cultuur met plek voor iedereen. Goed om te zien dat zoveel nieuwkomer(tje)s ook een goed onderkomen hebben bij DVC’26.
rookvrije vereniging: De rookvrije generatie is een must.
kantine: huiskamer van de vereniging! De kantine staat op een goede locatie en is een prettige ruimte voor iedereen. Voetbal en gezelligheid gaan bij DVC’26 hand-in-hand en dit zorgt voor verbondenheid.
knelpunten: de noodzakelijke verbouwing/renovatie van het sportpark, samenwerking met andere voetbalclubs, wegvallende subsidies. De laatste bieden ook kansen om manieren te vinden die geld opleveren.

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in het voetbal qua spelvormen. Welke spreken jou aan? Hoe zie jij het voetbal in de komende jaren?
De KNVB heeft de laatste jaren verschillende spelvormen voor de jeugd ingevoerd waarin spelend leren het accent heeft: lekker voetballen zonder scheids, zoals we het zelf vroeger ook regelden bij het pleintjesvoetbal. Voor de oudere voetballers (m/v) is er 35+, 45+ en walking football. Ze zijn een verrijking voor jong en oud, de club én de kantine en zorgen voor nog meer verbinding.

Binnen de gemeente Montferland zijn door teruglopende subsidies voor voetbalclubs ook noodzakelijke veranderingen op gang gekomen. Welke zijn dat en welke rol heb jij/heeft DVC’26 hierin? Hoever kan, wat jou betreft, onderlinge samenwerking gaan?
DVC’26 heeft hierbij de voortrekkersrol op zich genomen. In eerste instantie was een fusie met Sprinkhanen in beeld. Dit bleek een brug te ver. Met de jeugd gaan we samen wel verder op de ingeslagen weg.

Je bent niet alleen voorzitter van DVC, maar ook bij schutterij De Eendracht. Wat spreekt jou aan in het voorzitterschap? Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat is er nodig om de verschillende taken goed uit te voeren? Wat zou je anders willen doen?
Op zich is voorzitter zijn geen doel op zich, maar ik zit graag op een plek waar ik invloed heb op de gang van zaken. Ik kan goed noodzakelijke veranderingen opstarten, het begeleiden van deze processen is ook mijn werk.

Ik leef voor schutterij De Eendracht. Net als bij DVC’26 zijn bij de schutterij ook aanpassingen aan de orde om toekomstbestendig te zijn. Als voorzitter kan ik helpen die in goede banen te leiden.

Omschrijf jezelf in het kort.
Ik ben een doener, bevlogen, betrokken, een kansenzoeker. In delegeren en het loslaten van de controle ben ik niet goed. Ik voel ‘stille trots’, waardoor mensen, ook bijvoorbeeld mijn zoons, niet weten hoe zeer ik waardeer wie ze zijn en/of wat ze doen.

Wat wens je voor de komende periode in jouw leven en voor DVC’26?
Ik wil graag, samen met mijn vrouw, tijd hebben voor leuke dingen en zaken/taken doen die ik belangrijk vind. Voor DVC’26 hoop ik dat leden meer betrokken zijn en laten horen welke wensen zij hebben, zodat het bestuur die zo mogelijk kan faciliteren.

Bekijk het artikel in Montferland Nieuws.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta