Aan alle teams, commissies/commissieleden, werkgroepen, bestuursleden van DVC’26

Betreft: foto’s en tekst voor presentatiegids seizoen 23/24

Beste allemaal,

Zoals in de laatste nieuwsbrief van de voorzitter werd aangekondigd: DVC’26 krijgt dit seizoen een echte glossy presentatiegids. Het wordt een naslagwerk, waarin alle commissies met hun taken aan bod komen en met de contactgegevens/e-mailadressen van iedereen die binnen de club bereikbaar moet zijn. Ook de sponsoren krijgen in de gids ruimte en aandacht.

Foto’s maken
Het bestuur wil graag dat er van elk team van DVC’26, van de verschillende commissies en werkgroepen foto’s in de gids komen. Maureen van Raaij neemt samen met Silvia Aaldering en Ellen Kaldenhoven het maken van de groepsfoto’s voor hun rekening. Dit gebeurt voor de teams in het weekend van 9 en 10 september. De tijden worden via WhatsApp naar de teams/trainers/etc. gestuurd en komen op de site.

– De commissies kunnen zich aanmelden voor de fotoshoot op een tijd die openstaat.
– Bij het maken van de commissiefoto’s zal Maureen ook van ieder commissielid apart een foto nemen, die voor gebruik op de website is bedoeld.

Schema foto’s maken 9 september | Schema foto’s maken 10 september

Teksten aanleveren
Omdat de gids tevens een naslagwerk wordt, kunnen de commissies teksten aanleveren met de omschrijving van o.a. het doel en de werkzaamheden van de desbetreffende commissie en hoe de commissie te bereiken is.

– Ook teams die iets willen melden, kunnen een tekst voor de gids schrijven.
– De kopij kunnen jullie sturen naar communicatiecommissie@dvc26.nl

Annèt Lammers zal de teksten nakijken en klaarmaken voor plaatsing in de presentatiegids. Zij kan ook helpen met het schrijven van de tekst. Lever daarvoor dan de benodigde gegevens aan.

De kopij graag snel insturen (tot uiterlijk 25 september).

We hopen op mooie foto’s en informatieve teksten voor de DVC’26 Presentatiegids!

Namens het bestuur: Marco Swenne
Maureen van Raaij (WhatsApp +31 6 238 30 216), Silvia Aaldering, Ellen Kaldenhoven
Annèt Lammers (WhatsApp +31 6 247 88 955)

Enkele voorbeelden en een link: https://vvpapendrecht.edities.nl/derodev/oktober2022

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta