Het jaar 2020 staat helaas in het teken van corona. In het begin van het jaar heeft corona ervoor gezorgd dat de competitie is afgebroken en niet meer is hervat. Momenteel zorgt corona ervoor dat de competitie (tijdelijk) stilligt. In de tussenliggende periode hebben we kunnen trainen en de competitie kunnen opstarten.

Gezien het oplopende aantal coronabesmettingen in Nederland, maar ook in de gemeente Montferland, is een openbare Algemene Ledenvergadering in de kantine geen optie. Uitwijken naar bijvoorbeeld Teams of andere software is een optie, maar door het hele coronagebeuren is het niet in te schatten wat de toekomst gaat brengen. Vooral de financiële gevolgen zijn op dit moment niet te overzien.

Met een dreigende gehele lockdown ziet het er voor de sport somber uit. Er zijn deskundigen die beweren dat het tot maart 2021 kan gaan duren. Dit zal veel invloed op de sportverenigingen hebben, met name in financieel opzicht.

Het bestuur van DVC’26 is van mening dat een Algemene Ledenvergadering op dit moment weinig tot geen licht kan geven voor de toekomst en heeft dan ook besloten de Algemene Ledenvergadering voor dit vreemde jaar te laten vervallen.

Wel zal er begin november op de website een verslag van afgelopen jaar komen, maar zullen de financiële cijfers dan ontbreken (aangezien de website ook door niet-leden wordt bezocht). De kascommissie zal gevraagd worden, zodra de situatie omtrent corona het toelaat, de cijfers door te nemen en een kort verslag op de website te plaatsen zonder heel diep op de cijfers in te gaan.

Ook zullen de jubilarissen een oorkonde en speldje ontvangen. Indien mogelijk wordt deze persoonlijk gebracht, maar dit zou ook per post kunnen gebeuren.

Er zijn enkele coronabesmettingen binnen DVC’26 bekend. Hopelijk herstellen deze leden snel en blijft de rest van onze leden verschoond van corona. Op naar betere tijden!

Sportieve groet,
Het bestuur

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta