Beste leden, supporters, sponsoren en andere vrienden van DVC’26,

We zijn in de afgelopen weken verder geconfronteerd met de gevolgen van het Corona-virus. Voor de maatschappij als totaal zijn de gevolgen groot en ingrijpend op diverse fronten. Wij wensen als bestuur van DVC’26 eenieder die door Covid-19 getroffen is beterschap en sterkte. Ook degenen die in economisch opzicht de negatieve gevolgen ondervinden, wensen wij sterkte! We hopen dat het snel beter mag gaan.

Ook DVC’26 ondervindt de gevolgen van de Corona-crisis. Onze activiteiten liggen stil en we zien elkaar niet op sportpark De Nevelhorst. Als bestuur hebben wij ons als doel gesteld de club zo vitaal mogelijk te houden en te zorgen voor continuïteit op alle fronten. Dit betreft natuurlijk primair de gezondheid van onze leden, maar ook de commitment van leden, sponsoren en supporters aan de club, de organisatie, de communicatie, de accommodatie en de financiële aspecten. Wij moeten er weer staan, als het voetbal weer mogelijk is!

Hierbij informeren wij jullie over ons beleid voor de komende periode.

ALGEMEEN

 • Alle activiteiten liggen in ieder geval stil tot 28 april 2020, mogelijk zelfs langer.
 • Uiteraard kan er in de komende weken en maanden nog van alles veranderen. Afhankelijk van voortschrijdend inzicht en wettelijke maatregelen zullen wij het beleid eventueel aanpassen.
 • Veiligheid en gezondheid gaan voor alles: wij volgen de maatregelen en adviezen van de Rijksoverheid en de KNVB op en vragen u allen dit ook te doen.

COMMUNICATIE

 • We proberen de communicatie met functionarissen, vrijwilligers, leden, sponsoren en supporters op peil te houden via de diverse communicatiekanalen.
 • We zetten regelmatig een bericht op de website voor de leden/supporters/sponsoren.

VOETBALTECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE ZAKEN

 • We blijven werken aan de voetbalorganisatie van het volgend seizoen.
 • We gaan door met het contracteren en werven van trainers en kader.
 • We gaan door met het indelingsproces voor volgend seizoen.
 • We vragen aan trainers hun spelers te motiveren om fit te blijven.
 • We komen met een fitheidsprogramma voor de onderbouw en bovenbouw.

ACCOMMODATIE EN KANTINE

 • De accommodatie/kantine blijven gesloten voor activiteiten en groepen. Alleen functionarissen en vrijwilligers die noodzakelijke activiteiten op de club moeten uitvoeren, mogen daar aanwezig zijn.
 • ‘Vrij’ voetballen op de velden door jeugd op eigen initiatief is niet toegestaan. Er zijn borden geplaatst dat dit verboden is. Eventueel wordt de politie gevraagd om te handhaven.
 • Het beheer en onderhoud van de accommodatie en de kantine gaan door.
 • Het sportpark zal in de maanden juni, juli en augustus open blijven om te trainen/voetballen. Dit is echter wel sterk afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Ook de kantine zal open zijn wanneer de regelgeving dat toelaat.

FINANCIËN

 • In financieel opzicht voert de vereniging een voorzichtig beleid.
 • Er wordt gekeken naar de mogelijke risico’s ten aanzien van kosten en opbrengsten.
 • De penningmeester neemt waar nodig adequate maatregelen.
 • De contributies zullen de komende kwartalen gewoon geïnd worden, wat noodzakelijk is om de vaste kosten te kunnen betalen.
 • Daar waar mogelijk zal het bestuur financiële steun betrekken en geldelijke regelingen aangrijpen.

AFGELASTE ACTIVITEITEN

 • De volgende evenementen bij DVC’26 worden vanwege het Corona-virus afgelast. Voor het Schoolvoetbaltoernooi en de Voetbalinstuif wordt nog nagedacht over eventuele alternatieven.
 • 10 april: Schoolvoetbaltoernooi – afgelast
 • 17 april: Koningsspelen – afgelast
 • 29 april: Voetbalinstuif – afgelast
 • 13 juni: De Nationale Voetbaldag (Sport- & Speldag De Nevelhorst) – afgelast

Tot zover het beleid van DVC’26 ten aanzien van de Corona-crisis. Als u nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons dan weten via voorzitter@dvc26.nl.

Zorg voor elkaar en blijf gezond en veilig!

Hartelijke groet,
Bestuur DVC’26

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta