De eerste stap op weg naar betere tijden voor de sport is gezet. Het kabinet heeft versoepelingen aangekondigd voor de jeugd tot 27 jaar, die vanaf 2 maart ingaan. Deze groep kan, zonder 1,5 meter afstand, weer volop gaan trainen en zich opmaken voor een eventuele competitiehervatting. De leeftijdgrens maakt het ingewikkeld, dat realiseert iedereen zich. Dit vraagt wederom om inzet en creativiteit. We zien deze versoepeling echter als een opmaat naar versoepelingen voor de leeftijd boven 27 jaar, waardoor we deze leeftijdgrens hopelijk in de nabije toekomst los kunnen laten.

Helaas is de KNVB ook op het punt gekomen dat, conform de routekaart, de competities van senioren categorie A, waaronder dus alle competities van de 1e elftallen in de 2e divisie t/m 5e klasse, niet kunnen worden hervat. Dit houdt in dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden en dat de indeling voor het seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het huidig seizoen 2020/’21. Voor deze teams wordt in navolging van de categorie B ook de KNVB Regiocup aangeboden, zodra de coronamaatregelen dat toestaan.

Waarom tot 27 jaar?

De overheid heeft deze leeftijd ingesteld als leeftijd om jongvolwassen te duiden. Dit brengt in de huidige situatie voor veel teamsporten praktische problemen met zich mee. Dat de KNVB ook aan de overheid duidelijk gemaakt. Zij erkennen de complexiteit die dit met zich meebrengt, echter is dit de maximale grens die zij nu willen trekken.

Veldvoetbal

Voor de categorie A-senioren wordt de competitie definitief niet hervat, met uitzondering van de competities t/m O23 en de categorie A-jeugd:

  • Voor de categorie A-jeugd en O21- en O23-teams geldt dat de KNVB de routekaart volgt en (her)-start van de competitie nog steeds tot de mogelijkheden behoort.
  • Wanneer ook voor deze categorieën de deadlines tot optrainen verstrijken, zullen ook deze competities doorstromen naar de KNVB Regiocup.
  • ALLE overige teams uit de categorie A stromen automatisch door naar de KNVB Regiocup. Op www.knvb.nl/regiocup staat alles verder uitgelegd.

Zaalvoetbal

Zoals reeds bekend is, wordt voor de categorie B-senioren de competitie niet meer hervat. Voor de categorie A is er nog wel de mogelijkheid om de competitie te hervatten.

  • Voor de categorie A-senioren geldt dat de KNVB de routekaart volgt en (her)-start van de competitie nog steeds tot de mogelijkheden behoort.
  • Wanneer ook voor deze categorieën de deadlines tot optrainen verstrijken, zullen ook deze competities doorstromen naar de KNVB Regiocup.
  • Alle teams uit de categorie B stromen automatisch door naar de KNVB Regiocup. Op www.knvb.nl/regiocup staat alles verder uitgelegd.
clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta