Een interview met Eric Raben van DVC’26-sponsor Kab

Kun je je kort voorstellen?
Ik ben Eric Raben, 48 jaren jong en ik kom uit Nieuw-Dijk. Behalve dat ik in Zevenaar ben geboren, ben ik een echte Nî-j-Diekse. Ook ben ik een echte Sprinkhaan, al had mijn moeder DVC-bloed. Het oude voetbalveld van DVC’26 in De Kom lag namelijk bij opa Hent de Reus in de achtertuin.
Als accountant ben ik vroeger begonnen in de tijd van de ‘schoenendoosadministratie’. Na een aantal jaren in het bedrijfsleven ben ik uiteindelijk in 2003 bij Kab begonnen. In 2008 kwam ik naar Didam en sinds 2009 ben ik partner bij Kab.

Hoe is de bedrijfsnaam Kab tot stand gekomen?
De letters staan van oudsher voor Kantorenassociaties van Accountants en Belastingadviseurs. Zelfs veel medewerkers zullen dit niet weten. In de volksmond heten we gewoon Kab.

Hoe groot is Kab en welke diensten verleent Kab?
We hebben drie vestigingen. Naast Didam zitten we ook in Doetinchem en Warnsveld. Eerst waren we landelijk vertegenwoordigd. De andere kantoren zijn zelfstandig doorgegaan. Wij voelen ons echt verbonden met deze regio.

De drie vestigingen hebben zo’n 70 medewerkers in dienst. Er zijn vijf eigenaren. Ons bedrijf biedt een compleet scala aan diensten, waarmee we het midden- en het kleinbedrijf kunnen bedienen. Denk aan accountants, fiscalisten en juristen. Door onze omvang hebben we alle kennis in huis, wij zijn een full-servicekantoor voor het MKB. Iedere medewerker heeft daar een eigen deel en verantwoording in. De kennis wordt intern gedeeld.

Hoe omschrijf je het bedrijf het best? Wat is kenmerkend voor Kab?
Bij ons komt het menselijk contact, de menselijke maat op de eerste plaats. We zijn betrokken en willen dicht bij onze klanten staan. We zijn sparringpartner in goede en slechte tijden en delen letterlijk lief en leed. Als adviseur begeleiden we de klant de juiste keuzes en stappen te maken om hun bedrijf gezond te houden. Ook als er mindere tijden zijn en er misschien sprake is van reorganiseren. Daarnaast helpen wij onze klanten vooruit te kijken en zaken te regelen die in de toekomst van belang kunnen zijn, zoals het adviseren rond testamenten. Ontzorgen is een belangrijke taak van ons.

Welke kernwoorden zou je gebruiken voor Kab?
Ontzorgen, dichtbij, praktisch, betrokken en in beweging.

Op welke manier springt Kab er in vergelijking met collega-bedrijven uit?
Wij investeren veel in onze medewerkers. De tijden veranderen en binnen onze bedrijfstak gaat dat sinds de crisis in 2008 in een razend tempo. Het oude boekhoudwerk raakt steeds meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Denk maar aan de vooraf ingevulde belastingaangifte. Onze medewerkers maken het verschil.

Hoe breng je Kab het liefst aan de man m.b.t. marketing?
Dat ons werk mensenwerk is. Samen opgaan met de klant en ook samen een klik hebben. Als een bedrijf groeit, verandert de rol van de ondernemer van ‘werkend voor je bedrijf’ naar ‘manager van je bedrijf’. Iets wat klanten van tevoren niet altijd bedacht hebben. Ze doen dan niet altijd meer waar ze goed in zijn. Daarin kunnen wij hen ondersteunen.

Noem één ding dat de meeste mensen waarschijnlijk nog niet weten van Kab?
Misschien is de juridische dienstverlening wat onderbelicht gebleven. Onze juristen kunnen adviseren bij onder andere arbeidsconflicten.

Welke punten/ontwikkelingen zijn belangrijk voor Kab in positieve en negatieve zin?
De digitalisering en automatisering hebben een grote invloed op ons werk. Daar moeten wij op inspelen. Doordat veel informatie digitaal bij de klanten binnenkomt, is er vaak sprake van een overkill aan informatie. Daarnaast nemen de diverse regelgevingen alleen maar toe. Wij kunnen maatwerk leveren en de informatie hapklaar maken voor onze klanten. Zo weten zij wat voor hen van belang is of wat zij moeten doorvoeren. Ook een deel van ontzorgen.

Wat vindt u van de privacywet? Wat houdt die voor uw bedrijf in?
In de accountancy is privacy altijd een onderdeel van de werkwijze geweest. We hebben geheimhoudingsplicht. In ons werk is de vertrouwensrelatie van cruciaal belang, dit zit ons in de genen.

Hoe ziet u de toekomst? Waar staat Kab over 10 jaar?
De bovengenoemde veranderingen vragen om een nieuwe manier van werken. Door te investeren in onze medewerkers en automatisering blijven we ons ontwikkelen. We moeten meebewegen met de tijd. Het adviseren van klanten zal een steeds belangrijkere taak worden. Ook zullen we dan door nieuwe samenwerkingsverbanden meer gebruik maken van de kracht van anderen.

Welke visie heeft Kab als het gaat om sponsoring? Sponsort Kab ook andere sporten?
Kab sponsort vanuit maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de regio. Naast DVC’26 sponsoren we ook o.a. Sprinkhanen, Loil en De Graafschap. Op sportgebied gaat er eveneens geld naar de Montferland Run en faciliteren we Kab in Beweging voor onze medewerkers en relaties. Daarnaast zijn wij vanaf het eerste uur sponsor van het nieuwe Amphion in Doetinchem. Ook Gastvrij Didam valt onder onze sponsordoelen. Kab wil door middel van sponsoring meehelpen de regio levendig te houden.

Heb je zelf gevoetbald? Zo ja, op welk niveau en op welke positie?
Ja, ik voetbalde in alle elftallen van Sprinkhanen. Door mijn studie en een strengere aanpak van een aantal trainers (Hattu, Bosveld) moest ik afhaken bij het eerste. Ik ben ook niet fanatiek genoeg. Het spelletje vind ik heel leuk, maar voor- en nabesprekingen hoeven voor mij niet.

Op dit moment voetbal ik in Nieuw-Dijk nog in het 45+ team. En ik train samen met Hans Bolder en Johan Wenting het gemengde Sprinkhanen/DVC’26 team van JO13-3; op maandag in Didam en donderdag in Nieuw-Dijk.

Volg je het reilen en zeilen van DVC’26? Zo ja, op welke manier?
Ja, nu ik vaker op De Nevelhorst ben, zeker. DVC 1 heeft het moeilijk. Gezien het niveau (van de jeugd) zou DVC toch vlot in de 2e klasse mee moeten kunnen.

Ben je een tevreden DVC’26-sponsor? Wat vind je op sponsorgebied bij DVC’26 goed? Wat kan beter? Wat brengt het ‘sponsor-zijn’ Kab?
Op de eerste plaats: sponsoring hoeft niet altijd direct wat op te leveren. Verder… het is even wat rustig geweest op sponsorvlak bij DVC’26, maar nu gaat het weer goed. We hebben weer een nieuw sponsorcontract voor de komende jaren afgesloten en we hebben een BBQ in het vooruitzicht.

In het verleden werden er op sponsorbijeenkomsten nog allerhande acties gehouden. Het is beter om, net als nu, een contract met financiële afspraken te hebben, zonder extra geldacties. Want daar worden sponsoren niet blij van.

De meeste sponsoren hoeven ook niet zo nodig naar allerlei activiteiten. Gezamenlijk met sponsoren naar een voetbalwedstrijd slaat vaak wel aan, naar mijn idee.

Ben je op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen van DVC’26 als open club? Wat vind je van deze opzet?
Ik weet niet alle ins en outs. Het is sowieso belangrijk dat jongeren zich op sportgebied breed ontwikkelen. Daar hebben ze nu en later voordeel bij!

Wil je nog iets kwijt, wat nog niet is besproken?
Ja, dat met het oog op de toekomst heel belangrijk is dat alle verenigingen samenwerken. Zij zorgen voor de binding in een dorp en houden het leefbaar!

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta