Zaterdag 25 juli 2020 bereikte ons het droevige nieuws dat lid, oud-bestuurslid en lid van verdienste Eef Scholten is overleden.

Zijn zoons kwamen bij DVC ‘26 voetballen en het viel meteen op dat Eef erg handig was. Hij regelde veel en dat viel de toenmalige voorzitter Jan Overgoor ook op. Een gesprek volgde dan ook snel, wat erin resulteerde dat Eef in het bestuur van DVC’26 kwam als bestuurslid Accommodatie.

Vele verbeteringen op het sportcomplex zijn door hem gerealiseerd: het hoofdveld werd kunstgras, nieuwbouw met vele nieuwe kleedkamers kwamen in een nieuw opgetrokken ruimte, nieuwe stoeltjes op de hoofdtribune, nieuwe kabels voor de verlichting, nieuwe riolering, nieuwe reclameborden, en meer. Dit alles werd gerealiseerd onder zijn verantwoording met vele vrijwilligers.

Eef regelde ook de afbouw en opbouw van het speedsoccerveld en de elektra tijdens de Nevelhorsttoernooien. Hij ruimde zelfs nog in de morgen de rotzooi op die de spelers hadden achtergelaten, zodat het terrein weer schoon was als de zon opkwam. Zelfs achter de bar was hij behulpzaam.

Deze vele werkzaamheden waren nooit mogelijk geweest zonder de steun van jouw gezin.

Wij van DVC ’26 zijn Eef zeer erkentelijk voor wat hij allemaal voor de vereniging heeft gedaan. Wij zullen dit nooit vergeten.

Wij wensen Lydia, Kevin, Marleen, Ruben en verdere familieleden veel kracht en sterkte bij het verwerken van dit verlies

Leden en Bestuur
DVC ‘26

Condoleances kunnen gestuurd worden naar het secretariaat van DVC’26: secretaris@dvc26.nl

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta