Dinsdag 7 november 2023 bereikte ons het droevige nieuws dat Jo Bolk is overleden.

Na een kort ziekbed is Jo op 4 november 2023 aan zijn laatste reis begonnen. Jo was lid, oud-secretaris, en erelid van DVC ’26. Jo is jarenlang secretaris geweest van DVC ’26 en heeft hier vele uren ingestoken als vrijwilliger. Hij heeft zijn werk altijd in volle overtuiging gedaan, en was nog altijd betrokken over het wel en wee binnen onze vereniging.

DVC ’26 is Jo zeer erkentelijk voor de werkzaamheden die hij heeft verricht voor onze vereniging. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en wensen hen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Leden en Bestuur DVC’26

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta