Vragen aan Marco Swenne, voorzitter van DVC’26

1. Marco, omschrijf jezelf in het kort.
Ik ben iemand die eerlijk is en eerlijkheid verwacht. Met mensen die het achter de ellenbogen hebben, heb ik de grootste moeite. Soms kan ik iets nog niet naar buiten brengen, omdat ik moet wachten tot plannen rond zijn. Dan houd ik de zaken natuurlijk voor me. Verder ben ik heel open over alles. Ik ben ook iemand die goed naar de leden wil luisteren en daarnaar wil handelen. Wat goed is, wil ik behouden. Wat fout gaat of beter kan, wil ik aanpakken. Ik hoef niet zo nodig op de voorgrond, ik doe mijn taken en zaken liever op de achtergrond.

2. Had je ooit gedacht voorzitter van DVC’26 te worden? Wat spreekt jou aan in het voorzitterschap? Met welke ambities ben je aan het voorzitterschap bij DVC’26 begonnen? Welke doelen heb je jezelf gesteld?
Nee, jaren geleden was ik daar helemaal niet mee bezig. Toen Jan Overgoor als voorzitter stopte, heb ik er met hem over gesproken. Jan gaf toen aan dat ik misschien nog te jong was en wat breder ervaring moest opdoen. Daar heb ik aan gewerkt.

Ervaring
Ik ben ongeveer 25 jaar voorzitter geweest van de zaalvoetbalvereniging die achtereenvolgens De Treffers, Ruvo en To the point heette. Maar een zaalvoetbalclub is een heel ander organisatorisch en financieel verhaal; geen eigen accommodatie of kantine. Dat maakt het mooi overzichtelijk. To the point voetbalt nu onder de vlag van DVC’26 in het kader van de omni-vereniging die DVC’26 wil worden. Praktisch is er voor de zaalspelers niets veranderd.

Als voorzitter van de toernooicommissie van DVC’26 die het tweedaagse Nevelhorsttoernooi organiseert, heb ik ook veel ervaring opgedaan. Het toernooi brengt al tien jaar een mooi bedrag in het laatje, waarvan grotere projecten kunnen worden gedaan, zoals nu weer een nieuw pannaveld.

Wisseling van de wacht
Toen Bas Strijbosch aangaf te stoppen, ben ik gaan meedraaien in het bestuur van DVC’26 om me in te werken. Nadat penningmeester Willy Elshof en secretaris Ilona Willemsen hadden toegezegd aan te blijven, Jan Overgoor als bestuurslid accommodatie en Bjorn Aaldering als bestuurslid voetbaltechnische zaken wilden toetreden met Sander Scheerder als ondersteuner van het bestuur, heb ik de taak van voorzitter op mij genomen. We zijn een goed team dat gezamenlijk beslissingen neemt. We willen vooral oplossingsgericht werken.

Doelen
Samen met de andere bestuursleden wil ik werken aan een stabiele vereniging. Daarbij baart het tekort aan vrijwilligers ons grote zorgen.

De komende jaren staat noodzakelijke renovatie en nieuwbouw op de rol. De schetsen zijn klaar en het hele project wordt financieel een enorme uitdaging.

3. Wat zijn jouw kwaliteiten/sterke punten en wat vind je lastig?
Ik vind dat ik goed kan luisteren en vind ‘hoor en wederhoor’ erg belangrijk. Dat betekent wel dat men soms langer moet wachten op een oplossing. En ik heb geduld. Zaken die ik wil doen, moeten mij raken. Dan ga ik er vol voor.

Er zijn ook situaties waar ik me vreselijk aan erger: mensen die commentaar hebben en zelf niets uitvoeren bij de club, ouders die klagen als hun kind reserve zit of minder speelminuten kreeg en ouders die de dienst willen uitmaken. Helemaal als ze alleen maar ‘consumeren’ en zelf niet actief bijdragen aan het verenigingsgebeuren.

Er is bijvoorbeeld een scheidsrechtertekort door blessures en/of werk. Dat betekent dat het vaak een lastige puzzel is om voor alle wedstrijden een scheidsrechter te vinden, maar gelukkig zijn er scheidsrechters die twee wedstrijden op een dag willen fluiten.

Vooral ouders zijn van mening dat DVC’26 áltijd voor goede trainers, leiders, grensrechters en scheidsrechter moet zorgen, omdat men nu eenmaal contributie betaalt. DVC’26 doet hiervoor echt haar uiterste best, maar het lukt niet altijd. Sommigen hebben hiervoor helaas geen begrip.

Wat ook veel voorkomt, is dat mensen eigen conclusies trekken: ze zien iets, denken er iets van zonder kennis van zaken of feiten en zonder na te vragen hoe iets werkelijk in elkaar steekt of geregeld is. Bijvoorbeeld over elftaltenues. DVC’26 heeft de verantwoording te zorgen dat alle teams shirts krijgen. Aanvullende kleding, zoals schoenen, broek en kousen, is voor eigen rekening van de speler of de ouders. Maar er zijn ouders, vaak met een eigen bedrijf, die deze aanvulling van het tenue van een team sponsoren.

4. Hoe ziet onder jouw voorzitterschap de manier van besturen en in de organisatiestructuur van DVC’26 eruit?
Het bestuur is uitgebreid van drie naar vijf leden met een ondersteuner voor accommodatie en technische zaken. Bestuurslid Jan Overgoor behartigt de oude, lopende accommodatiezaken. Sander Scheerder richt zich naast het technisch beleid op de nieuwe projecten en plannen voor de nieuwbouw en alles wat daarbij komt kijken.

Het bestuur wil goede contacten met de verschillende commissies en gaat daarom regelmatig met hen in gesprek. De Verenigingsraad, waarin de meeste commissies vertegenwoordigd zijn, is ook een belangrijk overlegorgaan.

5. Kun je kort reageren op deze begrippen?
vrijwilligers: Zij zijn keihard nodig! Ik ben blij met iedereen die waar dan ook in de vereniging zich als vrijwilliger inzet. Maar er zijn er te weinig en dit zal in de toekomst een groter probleem worden. Dat baart mij en anderen zorgen. We moeten op korte termijn op zoek naar andere, mogelijk betaalde oplossingen.
verenigingspanel: Het is fijn dat mensen positief kritisch meedenken, maar het moet niet doorslaan. We zijn blij met de mensen die vanuit juridische hoek meekijken of de weg weten op subsidiegebied en ons daarbij helpen! Die steun is erg belangrijk.
ouderraad: Goed dat ouders in de ouderraad meedenken. Bijvoorbeeld over het drankbeleid of het rookbeleid met betrekking tot de jeugd. Dit zijn lastige thema’s. Het aanspreken van ‘overtreders’ is daar een onderdeel van. Hierbij moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Het ligt niet alleen op het bordje van het bestuur. De ouderraad is dé plek om lastige vragen open te bespreken met de TC-mensen of O10-O12-coördinator Bert Egging, die de organisatie rond deze jeugdteams heeft opgepakt. Ouders kunnen meedenken, maar voor beleid en keuzes ligt de verantwoordelijkheid bij de TC en de trainers.
jeugdraad: De jeugdraad is vorig seizoen drie keer bijeen geweest en heeft daarbij hun kijk op DVC’26 kunnen geven. Dit seizoen is er nog geen bijeenkomst geweest. Dit wordt nog opgepakt. Het is belangrijk de jeugd te horen.
normen en waarden op het voetbalveld: De normen en waarden verslechteren. Ik zie steeds meer verhuftering. Je leest het ook wekelijks in de krant. Langs de lijn staan iedere week wel ouders die over de schreef gaan. Zij zwepen de boel op. Dit gedrag zet zich dan voort binnen de lijnen. We ontkomen niet aan strengere regels, zoals ouders en publiek zover mogelijk van het speelveld te laten staan.
DVC’26 heeft zich aangesloten bij het convenant dat wil bereiken dat de clubs in onze regio niet meer voetballen tegen ploegen uit Arnhem en Nijmegen in verband met het gedrag lands de lijn en in het veld. Een recent voorbeeld: Zaterdag 15 februari was er een incident tijdens de wedstrijd tegen Veluwezoom: een speler brak zijn arm, de wedstrijd werd gestaakt bij 3-1 voor DVC’26. Een begeleider van Veluwezoom heeft de afstandsbediening van het scorebord gepakt, de stand veranderd in 3-3, hiervan een foto gemaakt en die vervolgens naar de KNVB gestuurd die dit ‘bewijs’ accepteerde en niet de stand die op het wedstrijdformulier stond ingevuld. Ook de wedstrijdsecretaris van Veluwezoom deed of zijn neus bloedde en hield 3-3 aan. Zo iemand treedt dus ook niet op tegen misstanden bij dit elftal. Inmiddels is er een traject gestart om bovenstaande misstand recht te zetten.
minima: Bij DVC’26 voetballen veel kinderen die het thuis niet breed hebben. Via de Meedoen-regeling van Montferland worden zij wel geholpen, maar het bedrag is te klein om een volwaardig voetbalkledingpakket inclusief voetbalschoenen aan te schaffen. DVC’26 wil helpen met de nieuwe kledingcommissie die ouders erop zal wijzen waar zij goedkopere sportkleren kunnen kopen. Het Errea-huismerk van DVC’26 is te duur voor hen. Kledingruilmarkten zijn ook een optie en we hebben nog Hummel-tenues en trainingspakken op zolder die we voor een klein bedrag beschikbaar willen stellen voor deze spelertjes: want in de winter trainen in een korte broek met een T-shirtje kan echt niet.
zaterdagvoetbal prestatief: Nu is dat er nog niet. We hebben op zaterdag alleen breedtesportteams. Wanneer dit vanuit de leden wel gewenst is, zullen we daar in meegaan. Er is wel goed onderzoek nodig naar de consequenties van zo’n keuze (ruimte op de velden, voldoende begeleiding bij de verschillende teams, scheidsrechters), alvorens DVC’26 de switch van zondag naar zaterdag prestatief in de (nabije) toekomst zou kunnen maken.
recreatief voetbal: Heel belangrijk. Het grootste deel van de club bestaat uit recreatieve spelers. Zij zorgen ook voor de voor de club belangrijke omzet in de kantine. Bovendien: gezelligheid zorgt voor de nodige verbinding en betrokkenheid.
communicatie: Goede communicatie is de basis voor een goed draaiende organisatie/groep mensen: op de club, op je werk en zelfs thuis. Maar het schort er vaak wel aan. Daarbij hebben we tegenwoordig de altijd aanwezige mobieltjes, die er mede de oorzaak van zijn dat we helaas steeds minder echt contact hebben met elkaar. Door tekstberichten ontstaan ook nog eens snel misverstanden of foute oordelen.
rookvrije vereniging: Ik rook zelf niet, maar persoonlijk vind ik het antirookbeleid te ver gaan. Rokers worden erg het verdomhoekje geplaatst. Men kan ook kijken naar andere oplossingen. Ik vind wél dat er langs de lijn en als de jeugd voetbalt een rookverbod moet zijn. En daar moeten we de rokers allemaal aan houden en op aanspreken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het bestuur komt binnenkort met een besluit op het gebied van roken en alcoholgebruik.
kantine: Het clubhuis is een belangrijke plek om samen te komen en zeker ook belangrijk als inkomstenbron voor de club. Zo drukken we de contributiekosten. Zonder kantineomzet zullen clubs omvallen. Sjaak en zijn medewerkers doen het goed. Ook met de maandelijkse speciale-donderdag-clubavond.
knelpunten: 1. De verloedering, de verhuftering. Ouders die hun kinderen niet corrigeren als die in netten hangen of andere zaken uitspoken. Het gebeurt waar we bij staan. Het nieuwe pannaveld wordt hufterproof. Alleen al het feit dat dit nodig is. 2. Het tekort aan vrijwilligers – nu en zeker in de toekomst! 3. Ouders en leden die wel eisen hebben, maar zelf niets bijdragen.

6. Binnen de gemeente Montferland zijn door teruglopende subsidies voor voetbalclubs ook noodzakelijke veranderingen op gang gekomen. Welke zijn dat en welke rol heeft DVC’26 hierin? Hoever kan, wat jou betreft, de onderlinge samenwerking met andere clubs gaan?
Op den duur zal er samenwerking van de grond moeten komen. DVC’26 staat er voor open leden van buurtclubs op te nemen binnen de eigen gelederen. Wij hebben met De Nevelhorst een goede, geschikte accommodatie. Begin maart wordt er gesproken over een jeugdsamenwerking. Bjorn, Sander en een werkgroep pakken dit op samen met Sprinkhanen en Loil.

7. Ben je verder nog op andere terreinen binnen de club actief?
Ja, ik fluit nog wel eens wedstrijden op zaterdag/zondag en in de zaal. Dat heeft ook met het tekort aan scheidsrechters te maken. Bovendien doe ik het graag. Verder blijf ik betrokken bij de Nevelhorsttoernooi-commissie. Ik ben zeer tevreden dat Peter ten Brinke mij opgevolgd is als voorzitter. Het uitnodigingen van de deelnemende teams blijft mijn taak. Gelukkig is Sascha Geerlings er bijgekomen ter ondersteuning.

8. Wat zijn jouw wensen voor de toekomst?
– Dat DVC’26 een organisatie is waarin iedereen zich herkent.
– Een goede organisatiestructuur, zodat iedereen weet bij wie ze zich voor bepaalde zaken moeten melden. Bjorn en Sander werken eraan om alles duidelijk op papier te krijgen. Sinds kort staat de nieuwe structuur voor de gehele jeugd op de DVC-website.
– De aanstelling van een sportcoach/hoofd opleiding die vanaf de O7, O8, O9 gaat werken aan één voetbalbeleid binnen de club en die de komende jaren dit beleid doorzet tot O19. DVC’26 wil investeren in een goede opleiding van de jeugd voor zowel het prestatieve voetbal als de breedtesporttak. Als club vinden we het winnen van wedstrijden bij de jeugd minder belangrijk, daar moet de focus op alle niveaus liggen bij het opleiden.
– De grote uitdaging: nieuwbouw realiseren, oude kleedlokalen vervangen en extra vergaderruimte creëren. Daarnaast onderzoek doen naar de haalbaarheid van zonnepanelen om de vaste kosten te kunnen verlagen.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta