Hoewel we al maanden geen officiële wedstrijd meer hebben gespeeld, is de Technische Commissie (TC) van DVC’26 al een tijdje druk bezig met het nieuwe seizoen (wanneer die ook mag beginnen). Een van de belangrijkste zaken is dan natuurlijk de indeling van de nieuwe teams. Zoals gebruikelijk is het de bedoeling dat deze teams begin juni gepubliceerd gaan worden.

Doordat we binnen DVC’26 bezig zijn met het vormgeven van een andere (duidelijkere) structuur binnen de TC-jeugd, de tijd waarin we zitten ook lastig is, maar vooral omdat we ook nog te veel open plekken hebben in het kader bij de diverse teams, zal de publicatie dit jaar iets anders zijn. De planning is als volgt:

Zondag 7 juni: Publicatie conceptindeling JO12 t/m JO19 en meidenteams.

Medio/eind juni: Conceptindeling teams onderbouw (mini’s en JO7 t/m JO11) via presentatie aan ouders/spelers, op nader te bepalen datum.

Daarnaast is komende zomer het sportpark niet gesloten en is er dus de mogelijkheid om gewoon door te trainen. De planning hierbij is als volgt:

t/m zondag 5 juli: Doortrainen met teams seizoen 2019-2020, waarbij vanaf 14 juni een aangepast schema zal gaan gelden i.v.m. sluiting veld 2 en 3 (i.v.m. onderhoud).

Vanaf maandag 13 juli: 2x per week leeftijdscategorie gebonden trainingen (niet per team). Nader info hierover volgt nog.

Vanaf maandag 17 augustus: Start trainingen met de nieuwe teams.

Verder is de planning vanuit de KNVB en overheid dat de competities vanaf 1 september weer mogen beginnen (in welke vorm dan ook). Uiteraard blijft bovenstaande allemaal onder voorbehoud van (gewijzigde) maatregelen die vanuit de overheid genomen (gaan) worden.

Zoals iets eerder aangeven, zijn wij ook nog steeds op zoek naar kader voor verschillende teams. Zonder kader kan er door de teams niet getraind (en gespeeld) worden. Mocht je interesse hebben, spreek een van de TC-leden aan of neem contact op met:

Björn Aaldering
Tel: 06-22227135
E-mail: bjornaaldering19@hotmail.com

Inleveren materialen

Leiders/trainers dienen sleutels, tenues en trainingsmaterialen in te leveren op:

  • zaterdag 4 juli van 09.00 tot 12.00 uur, of
  • dinsdag 7 juli van 19.00 tot 21.00 uur

Er wordt verwacht dat de tenues en hesjes dan volledig en gewassen ingeleverd worden bij de kledingcommissie, in de sporthal bij DVC’26.

Sportieve groet,
TC-jeugd DVC’26

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta