De afgelopen maanden is de sponsorcommissie druk bezig geweest met het verder digitaliseren van diverse platformen voor sponsoren. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verder optimaliseren van ons LinkedIn-platform en het realiseren van nieuwe sponsormogelijkheden. Daarnaast wordt u middels deze nieuwsflits in de toekomst op de hoogte gehouden van (nieuwe) ontwikkelingen binnen DVC’26.

Nieuwsflits

In de afgelopen periode hebben diverse leden van de sponsorcommissie gesproken met verschillende sponsoren. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat de sponsoren graag op de hoogte worden gesteld over bijvoorbeeld de ontwikkelingen binnen DVC’26. Om deze ontwikkelingen ook aan u als sponsor kenbaar te maken, zullen wij u eens in de twee maanden een zakelijke nieuwsflits mailen. Tevens bieden wij in elke nieuwsflits de nieuwe sponsoren de mogelijkheid om zich kort voor te stellen.

Enquête

Als sponsorcommissie hebben wij een doel gesteld om onze sponsorplatform naar een hoger podium te tillen. Uiteraard hebben wij daar al diverse ideeën voor, maar graag zouden wij dit ook van u als sponsor willen vernemen. Daarom zullen wij dit kwartaal nog een korte enquête uitrollen, om te kijken welke ideeën u als sponsor heeft zodat wij als sponsorcommissie hier beter op in kunnen spelen. Ook gaan wij kwartaal nog in gesprek met een aantal huidige sponsoren en een aantal sponsoren. Wilt u samen met ons sparren, dan bieden wij u de ruimte om u op te geven via sponsorcommissie@dvc26.nl.

Sponsoravond

Na de fantastische sponsoravond van afgelopen jaar, zullen de verwachtingen bij u als sponsor hooggespannen zijn. Op zaterdagavond 7 april 2018 staat de volgende sponsoravond op het programma. Wat wij gaan doen houden wij nog even geheim, maar noteert u wel alvast de datum 7 april 2018 in uw agenda?

Wilt u meer informatie over sponsoring bij DVC’26 neem dan contact op met sponsorcommissie@dvc26.nl.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta