Op dinsdag 21 april jl. werd door het kabinet gemeld dat de Corona-maatregelen voorzichtig verruimd gaan worden. Naast het onderwijs is vooral de sportwereld in beeld om hiermee aan de slag te gaan. Voor onze kinderen en jongeren is dit heel goed nieuws en iedereen wil daar zo snel mogelijk voor aan de slag.

Vanaf woensdag 29 april kunnen gelukkig weer veel kinderen sporten. Er zijn echter wel regels opgesteld waarop er vanaf volgende week weer gesport kan worden. Deze protocollen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de bonden via NOC*NSF en het ministerie van VWS. Hierin staan de praktische regels om veilig en verantwoord georganiseerd te kunnen sporten in de leeftijdsklassen t/m 12 jaar en 13-18 jaar.

Download hier het sportprotocol

Het protocol bestaat uit diverse onderdelen (regels voor iedereen, voor gemeenten, voor sportverenigingen, voor trainers, voor sporters en voor ouders/verzorgers). Het is van het grootste belang dat iedereen op de hoogte is van deze informatie en deze naleeft, zodat deze verruiming van de maatregelen niet leidt tot meer corona-besmettingen.

Voor sporters, trainers en ouders geldt dan ook: Lees het protocol zorgvuldig door!

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

De kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes blijven vooralsnog gesloten. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden.

Corona-coördinator

DVC’26 heeft als Corona-coördinator/contactpersoon Marco Swenne aangesteld? Voor vragen kun je Marco bereiken via tel. 06-26246934 of e-mail voorzitter@dvc26.nl.

Veel sportplezier!

Bestuur DVC’26

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta