Iedereen weet natuurlijk wie DVC’26 is, maar wie is Halsaf en wat doen zij? Halsaf heeft een afdeling ‘Werkwinkel de Liemers’. Hun doel is om kwetsbare personen weer een perspectief te bieden, met mogelijk uitzicht op regulier werk.

Dankzij de bemiddeling van onze clubgebouwbeheerder Sjaak Hanegraaf heeft DVC’26 met deze organisatie contact kunnen leggen om zo tot een samenwerking te kunnen komen. Veel leden van DVC’26 horen of zien hier weinig van. Daarom is het belangrijk om deze groep eens in het daglicht te zetten en zo kenbaar te maken wat er overdag allemaal gebeurt om ons sportpark netjes te houden.

Op donderdag en vrijdag zijn er meerdere mensen van de Werkwinkel actief op het terrein van DVC’26. Welke werkzaamheden doen zij

  • Kleedlokalen grondig reinigen
  • Belijnen van de velden op het sportpark
  • De sporthal up-to-date houden
  • Klaarzetten van de ranja voor het jeugdvoetbal
  • Losse bladeren met een bladblazer opruimen
  • Bosplantsoen rond de velden van DVC’26 bijhouden en o.a. doornenstruiken verwijderen

En zo zijn er nog diverse andere klussen op het sportpark die onder regie van professionele en geschoolde begeleiding worden uitgevoerd.

DVC’26 is als vereniging zeer dankbaar dat zij deze werkzaamheden uitvoeren en wij een steentje kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling.

Over Werkwinkel De Liemers

Werkwinkel De Liemers zet projecten op in bedrijven om mensen aan het werk te helpen. Ook adviseren zij bedrijven hoe ze mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt bij hun bedrijf kunnen inzetten zodat beide partijen hiervan profiteren. Meer weten? Kijk eens op www.werkwinkel-deliemers.nl

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta