Beste spelers van DVC’26,

De afgelopen weken hebben wij in 3 blokken van 2 weken een trainingsprogramma aangeboden. Inmiddels mag iedereen weer trainen (onder aangepaste voorwaarden). Hierdoor zijn wij van mening dat het niet langer nodig is om een vervolgprogramma aan te bieden. De filmpjes zullen nog beschikbaar blijven op het YouTube-kanaal van DvC’26. Daarnaast vinden jullie onderstaand nog links naar de thuistrainingen zoals die op de website van de KNVB staan.

Mocht er toch nog behoefte zijn aan een trainingsprogramma, of als er andere vragen zijn, kun je die stellen via een e-mail aan: mvlanen@outlook.com. Dan zullen deze binnen de werkgroep doorgestuurd worden naar degene die er iets over weet of kan zeggen.

Tot slot wensen wij iedereen uiteraard goede gezondheid toe. We hopen zo spoedig mogelijk weer onze wedstrijden te kunnen spelen.

Sportieve groet,
Werkgroep Trainingsprogramma DVC’26

Links KNVB

 

Trainingsprogramma

Vanuit de vereniging kwamen er vragen of er voor deze lange voetballoze periode geen trainingsprogramma is, om toch fit te blijven. Naar aanleiding daarvan is er een werkgroep samengesteld uit een aantal trainers van verschillende teams en leden van de TC.

Het doel is om jullie fit te houden tijdens deze voetballoze periode. Het belangrijkste daarbij is het behouden/krijgen van de basisconditie. De bedoeling is dat we het programma aanbieden in blokken van twee weken, om het zo overzichtelijk te houden en bij te kunnen sturen daar waar wenselijk. Verder hebben we gemeend om aparte schema’s voor O13, O14/O15 en O16/O17/O19/senioren aan te bieden.

Het programma zal bestaan uit loopoefeningen, core stability-oefeningen en oefeningen met de bal. We willen iedereen er wel op wijzen om de eigen gezondheid (waaronder ook overbelasting valt) in acht te nemen. En, in deze tijd van het Corona-virus, dien je ook de bekende regels die door de overheid zijn gesteld, aan te houden. De loopoefeningen zijn ervoor om bezig te zijn en niet om moe te worden.

De bedoeling is dat we op de zondag voorafgaand van het nieuwe blok van twee weken het programma verspreiden via de verschillende kader-apps, zodat de trainers/leiders het weer kunnen verspreiden naar de spelers. Daarnaast zullen we het ook op de website plaatsen.

In het eerste blok is het veel informatie, maar we willen het zo duidelijk mogelijk uitleggen in woord en beeld. Lees het gewoon even goed door. In de volgende blokken zal het een stukje minder informatie zijn.

We hopen dat iedereen er plezier aan beleeft om het programma te volgen, zodat we allemaal in goede conditie aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.

Mochten er vragen zijn, dan kun je ze stellen via een e-mail aan Marco van Lanen: mvlanen@outlook.com. Wij zullen ze dan in de werkgroep bespreken.

Sportieve groet,
Werkgroep Trainingsprogramma DVC’26

Trainingsprogramma Blok 1 (week 15/16)

In dit eerste blok worden voornamelijk loop- en core stability-oefeningen aangeboden (met enkele baloefeningen bij O13). In de volgende blokken komen er ook meer oefeningen met de bal bij. Klik op onderstaande links voor jouw programma:

YouTube Playlist: Trainingsprogramma junioren – senioren

Trainingsprogramma Blok 2 (week 16/17)

In dit tweede blok hebben we jullie feedback meegenomen. Zo hoorden we onder meer dat velen het wandelen niet zagen zitten. Dit kun je ook aanpassen naar een dribbelpas. Wel is het belangrijk dat je de ‘arbeids-/rustverhouding’ in de gaten houdt. Wij proberen de oefeningen zo evenwichtig mogelijk op te stellen zodat er de juiste belasting is. Klik op onderstaande links voor jouw programma:

YouTube Playlist: Trainingsprogramma junioren – senioren

Trainingsprogramma Blok 3 (week 19/20)

We mogen weer langzaamaan beginnen met trainen (uiteraard onder bepaalde voorwaarden) en een aantal teams zijn hier ook al mee begonnen of gaan er komende week mee beginnen. Toch hebben we gemeend om voor de spelers die niet trainen een volgend blok aan te bieden. Wel hebben we besloten om het blok van O13 weg te laten, omdat we weten dat die teams weer aan het trainen zijn. Klik op onderstaande links voor jouw programma:

YouTube Playlist: Trainingsprogramma junioren – senioren

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta