Hierbij een korte update van het bestuur van DVC’26 in navolging van onze update van 21 april jl waarin we hebben gemeld dat de jeugd vanaf 29 april voorzichtig weer mag trainen op onze voetbalvelden.

Bij DVC’26 hebben wij de intentie om het voetbal aanstaande woensdag te hervatten voor onze jeugd in de leeftijdsklassen t/m 12 jaar en 13-18 jaar. Bij de laatste categorie dient de 1,5 meterregel in acht genomen te worden.

Als voetbalvereniging willen we onze spelers/speelsters en trainers/trainsters hierbij een zo veilig mogelijke omgeving bieden waarin het verantwoord is om te kunnen voetballen. Op dit moment zijn we bezig met een concreet plan te maken voor ieder jeugdteam en/of leeftijdscategorie. De regels van de gemeente Montferland en de protocollen van het NOC*NSF en het ministerie van VWS nemen we hierin mee.

Het plan dient, voordat er gestart wordt met trainen, goedgekeurd te worden door de gemeente Montferland. We hopen jullie begin volgende week duidelijkheid te kunnen geven over de start van de trainingen.

Sportieve groet,

Bestuur DVC’26

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta