Beste leden van DVC’26,

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de grasvelden bij DVC’26 weer in goede conditie te brengen. Zo is er op alle velden een automatisch beregeningssysteem aangebracht, zijn de velden opnieuw geëgaliseerd en ingezaaid, en is er op veld 2 veldverlichting aangebracht. Op alle grasvelden zijn nieuwe robotmaaiers geplaatst. Wij kunnen als vereniging erg trots zijn dat dit allemaal gerealiseerd is.

De robotmaaiers worden op afstand geactiveerd. Dat houdt in dat de grasvelden vrij moeten zijn van obstakels of voorwerpen. Al enkele keren is gebleken dat de robotmaaiers vastlopen doordat er voorwerpen op het veld zijn blijven staan of liggen, zoals hesjes, pionnen, doeltjes, bidons, flesjes, enz. Ook de grondbalken van de hoofddoelen worden niet altijd omhoog gezet. Dit heeft een aantal keren geleid tot flinke schade aan de robotmaaiers en aan het oefenmateriaal. Het is de bedoeling dat na de laatste training of wedstrijd de grondbalken van de hoofddoelen omhoog gezet worden en alle oefenmateriaal wordt opgeborgen op de daarvoor aangegeven plekken. Op veld 4 moet al het oefenmateriaal tot ruim achter de rooilijn van de lichtmasten gelegd worden.

Wij vragen de medewerking van u allen. Het is aan de trainers en/of leiders om daarop toe te zien.

Met sportieve groet,
Het bestuur

   

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta