Maandag 22 oktober jl. hebben de besturen van DVC’26 en Sprinkhanen een gesprek gehad met een afvaardiging van Gemeente Montferland. Aanleiding van dit gesprek was het rapport dat was opgemaakt door de Fusiebegeleidingscommissie bestaande uit leden van Sprinkhanen en DVC’26. In dit rapport waren de uitgangspunten opgenomen waarbinnen de beide partijen de mogelijkheid onderzoeken voor een fusietraject.

Het gesprek met Gemeente Montferland moest duidelijkheid geven of de uitgangspunten een basis kunnen bieden voor vervolgstappen in het fusietraject. Gedurende het gesprek werd duidelijk gemaakt dat er geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor de realisatie van een nieuw sportpark. De gemeente wil meewerken aan een fusie op een van de bestaande sportparken en wil daar naar ratio van aantal leden en teams investeren in kleedkamer- en veldaccommodatie.

DVC’26 heeft op maandag 22 oktober in de Algemene Ledenvergadering de uitgangspunten gedeeld en aangegeven verder in gesprek te gaan met Sprinkhanen over het vervolgtraject. Tevens gaat DVC’26 zich oriënteren op de toekomst van Sportpark De Nevelhorst. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn er al enkele voorbeelden genoemd die we kunnen ontwikkelen op het sportpark.

Naast dit onderzoek zullen we in gesprek blijven met Sprinkhanen om de samenwerking verder te continueren en waar mogelijk uit te breiden.

Wij zullen u de komende periode verder informeren over de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Bas Strijbosch
Voorzitter DVC’26

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta