Met ingang van seizoen 2018/2019 heeft DVC’26 een Ouderraad in het leven geroepen. Maar wat doet de Ouderraad van DVC’26 precies? In dit artikel zullen we daar antwoord op geven.

Veel ouders zijn actief betrokken bij DVC’26, bijvoorbeeld als coach, trainer of als lid van een van de commissies. De actieve betrokkenheid van ouders past goed bij de visie van DVC’26 om een betrokken vereniging te zijn. Een Ouderraad past goed in deze visie.

Doelstelling

De Ouderraad heeft als doelstelling om de belangen van kinderen en ouders binnen de sportvereniging te behartigen. De Ouderraad streeft naar een DVC’26 waarbij ouders een actieve rol vervullen en waarin het beleid aansluit op de wensen en belangen van ouders en hun kinderen.

Functies

De Ouderraad vervult de volgende functies:

  • Klankbordfunctie. Het bestuur kan de mening van de Ouderraad vragen bij zaken die het (jeugd)beleid van DVC’26 aangaan. Indien nodig kan de Ouderraad meer ouders mobiliseren, bijvoorbeeld door het houden van bijeenkomsten of een enquête;
  • Signaalfunctie. De Ouderraad maakt onderwerpen die ouders bezighouden bespreekbaar. Denk bijvoorbeeld aan alcoholbeleid, selectiebeleid, gedrag van spelers en ouders langs de lijn, etc. Ook hierbij kan de Ouderraad een bijeenkomst of enquête inzetten. Dit kan leiden tot verbeterpunten die de Ouderraad vervolgens zal voorleggen aan het bestuur;
  • Adviesfunctie. De Ouderraad kan advies uitbrengen over onderwerpen die bijvoorbeeld voortkomen uit de signaalfunctie of die binnen de Ouderraad aan de orde zijn geweest (ongevraagd) of over onderwerpen waarvoor het bestuur de Ouderraad heeft benaderd (gevraagd);
  • Brugfunctie. Misschien wel de belangrijkste functie van de Ouderraad is de brugfunctie tussen ouders en het bestuur en de verschillende commissies. Bij deze functie gaat het erom dat de Ouderraad zich ervoor inzet dat de communicatie tussen ouders en de vereniging optimaal is en dat we elkaar weten te vinden als het nodig is.

Samenstelling

De Ouderraad gaat bestaan uit 6 ouders. DVC’26 zoekt nog enkele ouders om zitting te nemen in de Ouderraad. Aanmelden kan via ouderraad@dvc26.nl. In principe rouleert de samenstelling en nemen andere ouders zitting. We streven naar een samenstelling waarbij de leden kinderen hebben in de diverse leeftijdsgroepen. De leden hebben geen rol als leider of trainer. De Ouderraad zal regelmatig een artikel plaatsen in de nieuwsbrief van DVC’26.

Ouderraadbijeenkomsten

De Ouderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Heb je vragen of onderwerpen, dan ben je welkom om dit bij ons kenbaar te maken. Neem hierover contact op met één van de leden of via e-mail: ouderraad@dvc26.nl.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta