DVC’26 biedt sinds een aantal jaren studenten van het Graafschap College de gelegenheid hun praktijkstage te doen op Sportpark De Nevelhorst. Hiervoor moet de club natuurlijk aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Dit jaar gaat het om 12 stageplekken. De stages zijn bedoeld voor studenten van de opleiding tot:

  • coördinator buurt, onderwijs en sport niveau 4;
  • coördinator sportinstructie, training en coaching niveau 4;
  • sport en bewegingsleider niveau 3.

Evaluatie
Op 23 februari jongstleden heeft een evaluatie plaatsgevonden met Annette Janssen van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) die in Zoetermeer is gehuisvest. De conclusie was: DVC’26 biedt de studenten een veilige leeromgeving met deskundige begeleiding en passende werkzaamheden. De SBB waardeert dit zeer, want ‘zo leren studenten het vak in de praktijk en hebben ze straks een betere kans op de arbeidsmarkt’.

DVC’26 is content met deze positieve beoordeling en de erkenning vanuit het SBB, want ‘we hebben het weer keurig voor elkaar’.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta