Met betrekking tot de weersverwachtingen in relatie tot trainen het volgende: het is niet eenduidig aan te geven wanneer er wel of niet getraind kan worden bij wisselende weersomstandigheden. Wel willen we vanuit DVC’26 de volgende zaken onder de aandacht brengen:

Als DVC’26-bestuur de weers- en/of veldomstandigheden zodanig beoordeelt dat de trainingen afgelast moeten worden, dan wordt dit z.s.m. via twitter (@vvdvc26) en de DVC’26-website bekend gemaakt. Dit kan algemeen gelden of voor een bepaald tijdsvak of categorie teams. Er mag in dat geval tot nader order niet getraind worden. Het DVC’26-bestuur zal echter uitermate terughoudend zijn met het afgelasten van trainingen.

Bij onweer dient men het open veld te verlaten. Niet onder bomen gaan schuilen en ook uit de buurt van ballenvangers blijven. Men dient z.s.m. richting kleedkamer / clubgebouw te gaan en binnen / in beschutte omgeving blijven. Voor trainers, leiders en toeschouwers gelden de volgende actiepunten:

  1. Alert zijn op onweer-ontwikkelingen
  2. Tijdig vaststellen op welke afstand het onweer zich bevindt
  3. Minder dan 10 seconden tussen bliksem en donder: direct (laten) stoppen met voetballen/trainen!
  4. Terugtrekken in kleedgebouwen!

Maak elkaar hierop attent!

Bij sterke windstoten met kans op afbrekende takken niet in de buurt van bomen trainen. Het omwaaien van doelen kan ook een gevaar opleveren bij harde windvlagen.

In geval van wind, regen en/of kou is het in aan de trainer(s) om te beoordelen of er (door)getraind kan worden; wel of niet door willen/kunnen trainen zal ook van de leeftijd van de trainingsgroep afhangen. Trainers zijn vrij om op dat moment te bepalen of er getraind kan worden; het gehele team dient de trainer hierin te volgen.

In geval van extreme hitte kunnen (extra) drinkpauzes worden ingelast; onder deze weersomstandigheden is het aan de trainer om de training aan te passen aan de weersomstandigheden en de spelers goed in de gaten te houden m.b.t. hun inspanningen.

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta