DVC’26 heeft de beschikking over 3 kunstgrasvelden, waarvan 1 pupillenveld. Als vereniging verhuren we incidenteel het kunstgrasveld  inclusief kleedkamers, douche gelegenheid en eventueel verlichting.

Prijzen

De huurprijs per veld bedraagt:
voor 2 uur € 175,- *
voor 4 uur € 300,- *
De genoemde huurprijs is inclusief gebruik van kleedruimte en douche gelegenheid echter exclusief gebruik van de veldverlichting.

  • Voor verenigingen buiten de gemeente Montferland geldt een toeslag van € 25,-
  • Indien de verlichting ontstoken dient te worden geldt een toeslag van € 25,-
  • Verhuur duur anders dan hierboven omschreven, alleen na overleg
  • Na gebruik dient de accommodatie schoon opgeleverd te worden

 

Voorwaarden

  • De huurprijs zal voor gebruik overgemaakt dienen te worden op bankrekening nummer NL83 RABO 0314 8286 48 onder vermelding ‘huur kunstgrasveld dd [datum]’ door …
  • Het kunstgrasveld mag alleen betreden worden met schoenen geschikt voor kunstgrasvelden, dus géén stalen noppen.
  • Het plaatsen van attributen anders die dan voor voetbal bedoeld zijn op het veld is verboden of in overleg met de verhuurder.
  • Alle schade opgelopen tijdens de verhuurperiode aan het kunstgrasveld en of accommodatie zal volledig ten laste komen van de huurder. Het gebruik van het verhuurde is volledig voor eigen risico.

Contactpersoon voor verhuur is:

Ilona Willemsen
06- 2042 7199
secretaris@dvc26.nl

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta