Het pupillenvoetbal heeft op september 1 afgetrapt met fase 2 van de nieuwe wedstrijdvormen. Vanaf dit seizoen spelen ook pupillen in de categorie Onder 10 jaar in de wedstrijdvorm 6 tegen 6 en spelen zowel de pupillen in de categorieën Onder 11 en Onder 12 jaar in de wedstrijdvorm 8 tegen 8.

Afgelopen seizoen heeft de KNVB gezien dat verenigingen goed in staat zijn gebleken om de nieuwe wedstrijdvormen te organiseren en ook dit seizoen zien we dit vooralsnog terug op de velden. Nu de eerste speelrondes achter de rug zijn, zijn tegelijk ook de eerste aandachtspunten duidelijk geworden. Om verenigingen te helpen duidelijkheid te bieden bij het uitvoeren van de wedstrijdvormen worden hieronder de vijf belangrijkste aandachtspunten uitgelicht op basis van diverse observaties van de afgelopen weken.

Spelhervatting na de uitbal = indribbelen

Schieten, passen, indribbelen. In de praktijk blijkt dat het hervatten van het spel na een uitbal nog vaak leidt tot onduidelijkheid. De regel luidt dat na een uitbal het spel wordt hervat door in te dribbelen. Nadat er is ingedribbeld kan er direct gescoord worden door de speler die indribbelt. Het is dus niet toegestaan het spel te hervatten door te passen of in te schieten.

Uitleg over alle spelregels is te vinden in onderstaande documenten.

 

Afstand bij elke spelhervatting

Bij elke spelhervatting is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om het spel op de juiste wijze te hervatten. Daarom is de regel dat de tegenstander minimaal op vijf meter afstand staat bij elke spelhervatting.

Afmeting van het speelveld bij 8 tegen 8

Het toepassen van de juiste afmetingen van het speelveld is bij sommige verenigingen nog een aandachtspunt. Met name de ‘obstakelvrije’ ruimtes langs de beide zijlijnen worden nog niet overal toegepast. Vanuit praktisch oogpunt misschien begrijpelijk, maar in het belang van de optimale ontwikkeling en een ‘veilige’ wedstrijdsituatie wel een belangrijke voorwaarde. Daarnaast is de verhouding (lengte x breedte) van het 8 tegen 8 speelveld ongeveer gelijk aan de verhouding van het 11 tegen 11 speelveld. Hierdoor sluit deze veldafmeting ook beter aan bij de latere overstap van deze spelers naar een groot veld.

Meer informatie over de afmetingen voor zowel 6 tegen 6 veld als 8 tegen 8 veld vind je in onderstaande infographic.

 

Toepassing van de Time-Out

Bij zowel het 6 tegen 6 als bij het 8 tegen 8 is halverwege iedere speelhelft een time-out ingevoerd. Tijden de time-out heb je als trainer/coach een moment om tips en aanwijzingen te geven aan je spelers. Hierdoor kunnen de spelers tijdens de wedstrijd zoveel mogelijk zelf het spel spelen.

Meer informatie over de time-out en coaching tijdens de wedstrijd vind je in onderstaande infographic.

 

Rol van de spelbegeleider (bij 6 tegen 6)

Praktijk wijst uit dat de rol van de spelbegeleider op veel verschillende manieren wordt uitgevoerd. Van spelbegeleider die alleen voor begin en einde fluit, tot de spelbegeleider die als volwaardig scheidsrechter de wedstrijd begeleidt.

Vooral bij de allerjongste jeugd is het van belang dat spelers zoveel als mogelijk het spel zelf kunnen spelen en situaties zelf oplossen waar mogelijk. Vanuit deze gedachte is dan ook de rol van spelbegeleider geïntroduceerd. De spelbegeleider heeft als taak spelers zoveel mogelijk te laten voetballen en alleen in te grijpen wanneer de spelregels duidelijk worden overtreden. Vervolgens ligt hij/zij de spelregels uit aan de spelers.

Meer informatie over de rol van de spelbegeleider vind je onderstaande infographic.

 

Bron: website KNVB

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta