Je lidmaatschap opzeggen?

Opzegging dient via het afmeldformulier op deze pagina plaats te vinden, zodat de gegevens direct correct verwerkt worden in de ledenadministratie. Afmelding via een e-mail en/of mondeling via de leider/trainer wordt niet automatisch correct verwerkt en wordt dan ook niet als een afmelding geregistreerd.

In geval van opzegging van het lidmaatschap wordt het lidmaatschap standaard beëindigd met ingang van het eerstvolgende kwartaal.

Afmeldformulier

Afmeldformulier lidmaatschap